A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Reactie
door een actie opgeroepen handeling; gedrag dat volgt op een prikkel
voorbeeld: Je krijgt op 20 november te horen dat je uiterlijk 10 januari voor 12.00 uur kunt reageren op het rekenkamerrapport. Dan doe je dat op 16 januari. Tenminste zo doet het college van B&W in Nijmegen dat.
lees hier de reactie van Het College van Burgemeester en wethouders op het rapport. klik hier
TIP: Lees vooraf ook de leeswijzer van het rekenkamerrapport en bedenk dat de laatste week van november de rekenkamer het rapport voor inhoudelijk commentaar heeft voorgelegd aan de ambtenaar en daarin heeft gevraagd om inhoudelijk commentaar. Dit om te voorkomen dat er discussie zou ontstaan over de feiten die geconstateerd zijn.

Zie ook: RekenkamerCollege van B&W

 
Reageren

Ergens een reactie op geven in woord of gebaar.
Heeft u aanvullingen? Denkt u het beter te weten? Wil u weerwoord? Reacties zijn welkom. Die zijn envoudig door te mailen aan: park44@jacsplinter.nl.

Zie ook: MailAanvullingenColofonJac Splinter

 
Rekenkamer

De gemeentelijke rekenkamer biedt de gemeenteraad de mogelijkheid bepaalde kwesties nader te onderzoeken om op die manier lering te trekken uit het verleden met het oog op de toekomst.
De gemeentelijke rekenkamer heeft na een brief door jac.Splinter in mei 2006 het verzoek gekregen van de gemeenteraad om de financieringsperikelen over park'44 te onderzoeken. Op 12 januari 2007 werd dat onderzoek openbaar. De gemeente Nijmegen kreeg er flink van langs.

Conclusie rekenkamer
"Het geheel overziend concluderen wij dat het project Park’44 ernstige tekortkomingen laat zien als het gaat om zorgvuldigheid en controleerbaarheid. Afspraken zijn niet duidelijk en in de uitvoering bestaat verwarring en onenigheid over de naleving ervan. In onze ogen heeft dit bij de extern betrokkenen geleid tot frustratie. Binnen de gemeente heeft dit geleid tot onnodige bureaucratie én tot onevenredig hoge uitvoeringskosten."

Hieronder een verdere selectie uit de conclusies en opmerkingen in dat rapport.

 • Op basis van het dossier van de gemeente Nijmegen was het voor de Rekenkamer moeilijk een goed beeld te vormen van het verloop van het project. Het dossier was niet volledig en informatie was niet geordend. Het dossier is op verzoek van de Rekenkamer aangevuld met ontbrekende stukken die Jac.Splinter wel in zijn dossier had.
 • De voorbereiding heeft lang geduurd (bijna twee jaar). De gemeente heeft steeds een hoge mate van risico-mijding gehad.
 • Er waren veel ambtenaren bij het project betrokken en er waren meerdere projectleiders waardoor onduidelijkheden zijn ontstaan.
 • Opvallend is dat veel afspraken mondeling zijn gemaakt en niet op papier zijn gezet.
 • De bijdrage van Stichting Park'44 is door het College van B&W vastgesteld op maximaal 88.000 euro. Op basis van het collegebesluit van 5 april 2005, het aanbestedingsresultaat en een e-mailbericht van de gemeentesecretaris op 27 maart 2005 is de bijdrage van de stichting van 74.000 euro, volgens de rekenkamer 16.000 euro te hoog.
 • Burgemeester Ter Horst heeft een verzoek van Jac.Splinter voor een gesprek over de gang van zaken afgewezen, omdat ze de brief (aan de gemeenteraad) beschouwt als klacht en zij zich niet mengt in klachtenprocedures. Ter Horst heeft deze 'klacht' vervolgens niet als zodanig afgehandeld.

  Lees hier het complete rapport klik hier
  of kijk welke onderzoeken er nog meer gedaan zijn:
  website rekenkamer nijmegen
  (als de link naar het rapport het niet doet, geef ons dan even een seintje, om de een of andere reden wordt het rapport 'toevallig' wel eens op een andere plek gezet, en heet het ook ineens anders en soms wordt zelfs geprobeerd de inhoud aan te passen...)

 • Zie ook: Apen en berenBrief november 2006Beetje liegenKlachtNamen noemen

   
  Risicoanalyse

  Lees hier de door Remy Kruytzer gemaakte risicoanalyse met betrekking tot de uitvoering in kunstgras of natuurgras. klik hier

   
  Risicomijdend gedrag

  Uitermate angstig en overdreven voorzichtig gedrag
  In het rapport van de gemeentelijke rekenkamer wordt heel neutraal de term 'risicomijdend gedrag' gebruikt voor alle apen en beren die door ambtenaren werden gebruikt om realisatie van Park'44 tegen te houden. De rekenkamer kwam een hele waslijst aan onzinnige argumenten tegen in ambtelijke stukken. In haar rapport heeft de rekenkamer alle apen en beren netjes onder elkaar gezet.
  "Duidelijk is dat de ambtelijke organisatie niet over een nacht ijs wilde gaan" meldt het rapport van de rekenkamer met gevoel voor understatement. Hieronder een integrale overname van deze lijst:
 • Bij een regenbui komt het regenwater vanuit alle omliggende straten naar het plein.
 • Er is GEEN garantie.
 • Het gras herstelt niet zo snel dat het de volgende dag weer groen is.
 • Er is geen herstel mogelijk tussen afbraak en opbouw van evenementen.
 • We kunnen niet waarborgen dat er altijd groen gras is.
 • Het geeft een hoge intensiteit van werkzaamheden op het plein, dit heeft een slechte invloed op de omwonenden.
 • De bereikbaarheid van hulpdiensten komt in het geding.
 • Je moet dan zorgdragen voor een continue verzorgen van de grasmat, zeven dagen per week, 52 weken per jaar.
 • Hondenpoep.
 • Het verwachtingspatroon van de gemeente Nijmegen kan niet worden gewaarborgd door negatieve beinvloeding van auto's scooters, etc.
 • Het beeld van eventuele vaste looproutes op het gras blijft zichtbaar.
 • De grasmat verdwijnt 100% bij evenementen.
 • Er zal vaak een nieuwe grasmat gelegd moeten worden.
 • Het WEER!!!
 • Het handmatig verwijderen van zwerfvuil kost extra inspanning.
 • Zie ook: Apen en berenDrogreden

   
  Rooster

  Het overzicht van de aandeelhouders en hun opruimdag. Klik hier voor het rooster

  Top