A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Mail
Voorheen het Engelse woord voor post. Tegenwoordig vaak synoniem voor e-mail
Heeft u aanvullingen? Denkt u het beter te weten? Wil u weerwoord? Reacties zijn welkom. Die zijn envoudig door te mailen aan: park44@jacsplinter.nl.

Zie ook: Aanvullingen

 
Man en Paard Noemen

uit het spreekwoordenboek: de naam noemen van wie men iets vernomen heeft, een zaak in bijzonderheden vertellen.
In het rekenkamer rapport worden geen namen genoemd. In dit woordenboek wel. Waarom hier wel?
Jac.Splinter merkte dat het in algemene termen praten over "De Ambtenaren" en "De Gemeente" voor veel (van de ruim 1900) werknemers vervelend is. Zij voelen zich wel verantoordelijk maar waren niet direkt betrokken bij Park'44. Ze worden er nu wel op aangegeken. Vandaar dat hier op deze 26 woordenboekpagina's wel te vinden is wie wat wanneer heeft gezegd, wel of niet heeft gedaan en wie verantwoordelijk is voor de gigantische bureaucratische toestanden.
Het papieren en digitale archief van Jac.Splinter waar al deze informatie uitgedestilleerd is, is op afspraak in te zien. Kom gerust eens langs.

Zie ook: Alle namen?Beurs van de buurvrouwDepla (Paul)Struisvogel

 
Mayor Thom

Thom de Graaff is de nieuwe burgemeester van Nijmegen.
Mayor Thom is de opvolger van Guusje ter Horst. Anders dan zijn voorganger is Thom de Graaff een groot voorstander van burgerparticipatie. Werd tot zijn eigen teleurstelling benoemd tot burgemeester, in plaats van gekozen.

Zie ook: BurgemeesterHorst, Guusje terCollege van B&WBurgerparticipatie

 
Meer

Meer

 
Meningspeiling

Soort van referendum onder de bevolking van Nijmegen over twee plannen om Plein 1944 op te knappen.
de uitslag was: In totaal werden er in 2003 door vier projectontwikkelaars renovatieplannen ingediend voor Plein 1944. Iedere projectontwikkelaar deed twee voorstellen: een 'modern' plan en een plan gebaseerd op de vooroorlogse situatie. Een commissie onder leiding van Rijksbouwmeester Jo Coenen koos uit deze plannen de twee beste plannen waarna de bevolking van Nijmegen uiteindelijk kon kiezen.
Het College van B&W schoof het advies van Coenen cs terzijde om op die manier ook het plan van ING in de meningspeiling te krijgen. Het ING-plan 'Een plein voor Iedereen' won de meningspeiling "overtuigend". Tweederde van de Nijmegenaren koos voor het laagbouw-plan waarin een cultuur-historisch centrum, een binnenstadshotel, en een grote bioscoop belangrijke peilers waren.

Binnen een jaar liet ING weten dat de plannen een tikkeltje gewijzigd waren. Er was geen kans dat er een binnenstadshotel gebouwd wordt ("onhaalbaar"). De komst van een cultuur-historisch centrum is afgeblazen ("onbetaalbaar"). Nieuwe bioscoopzalen voor Carolus zijn onmogelijk ("te duur"). In de nieuwe plannen voor het plein staan opeens vier torens van minstens 10 verdiepingen hoog. Die zijn daarmee hoger dan de toren van het stadhuis.

Zie ook: GeruchtPlein voor iedereenCollege van B&W

 
Missie

In de Van Dale op internet vonden wij de volgend omschrijvingen:
1 vertegenwoordiging
2 [r.-k.] Bekeringsactiviteit onder niet-katholieken
3 Rooms-katholiek zendingsgenootschap
4 Diplomatieke vertegenwoordiging
5 Speciale opdracht, taak ook wel boodschap, zending
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft een Missie, die luidt: Wij verbeteren de dagelijkse leefomgeving en versterken de sociale samenhang in de stad. Wij weten wat er speelt in de stad, nemen mensen serieus, gaan creatief te werk en zorgen dat er dingen gebeuren.
Vooral dat "we nemen mensen serieus" is een beetje wrang als je ondertussen weet dat ze niet met je willen overleggen, niet geinformeerd willen worden en dat zij met list en bedrog hun zaakjes (laten) regelen.

Zie ook: Verdeel en HeersVerdeel en heers 2College van B&WAmbtseed

 
Moeilijk

Iets waar moeite of inspanning voor nodig is.
Omdat de gemeente Nijmegen bij de realisatie van het idee om een grasmat aan te leggen op een pleintje nogal wat obstakels te overwinnen heeft is het erg belangrijk om dat goed te doen. Er zijn meer dan 60 (zestig) ambtenaren mee bezig geweest, direct wel te verstaan. Indirect is het nagnoeg onmogelijk om dat na te gaan maar dan verdubbelt het getal zich waarschijnlijk makkelijk. "Park'44 is een van de moeilijste projekten voor een gemeente om uit te voeren", aldus Han Bekkers tijdens de commissievergadering in februari 2005.

Zie ook: Beetje liegenBekkers, HanRisicomijdend gedragApen en berenDrogreden

 
Mol, Eric

Communicatiedeskundige, Extern adviseur van o.a de gemeente Nijmegen
Werkt al jaren mee aan de publieksbetrokkenheid bij stedelijke projecten, presenteert discussieavonden rondom Plein'44 en Hessenberg.
"Met Henk Berends heb ik afgesproken dat we in ons testament de waarheid achter de meningspeiling zetten." kreeg Jac.Splinter te horen toen hij Eric Mol liet weten dat de uitslag van de meningspeiling toch wel heer erg doorgestoken kaart leek. Hier moet de ingezonden brief uit de gelderlander en de reactie van Henk Berends nog bij.

Zie ook: MeningspeilingBerends, Henk

 
Multifunctioneel.

Geschikt om op verschillende manieren gebruikt te worden.
Als de aanduiding 'multifunctioneel' voor het woord plein staat betekent het dat er van alles moet kunnen gebeuren op dat plein en dat betekent dan weer dat er niks op dat plein mag staan. Geen boom. Geen plant. Geen bankje.

Zie ook: EvenementenpleinApen en berenDrogredenPlassen tegen een tent

 
Muur

Zie ook: Kastje

Top