A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Third Opinion
Opinie die doorgaans volgt op een Second Opinion. Meestal omdat de uitkomst daarvan iemand niet aanstaat.
Nieuw begrip, kan naar hartelust uitgebreid worden met "fourth" en "fifth" De vraag van Paul Depla om de begroting van Jac.Splinter naast die van Henk Berends en Roel Hartenhof te leggen was eigenlijk vragen om een third opinion. Royal Haskoning krijgt de opdracht om die twee begrotingen met elkaar te vergelijken..maar de koerier van de gemeente nijmegen doet er drie maanden over om van het stationsplein naar de ubbergseveldweg te rijden. zie vertragingstacktiek, uitstel.

Zie ook: Depla (Paul)

 
Thom Thom

Voor de hand liggende flauwe woordspeling op de voornaam van burgemeester Thom de Graaf. Iedereen die T(h)om heet heeft 'm al twintig keer gehoord.
Maar je zal maar Splinter heten...
wie verzint iets originelers?

 
Toezichthouder

Persoon die ergens toezicht op houdt
In de eerste begroting door Roel Hartenhof voor park'44 (juli 2003, komt er al een toezichthouder voor.
Speciaal voor het gras op het plein was er iemand nodig die 1 uur per kalenderdag toezicht zou houden. Dat komt neer op 1,5 uur per werkdag. Royal Haskoning merkt in de Second Opinion in maart 2004 op dat het toezicht eventueel als aanvulling op het reeds bestaande toezicht geschat zou kunnen worden op 2 uur per week.... De begroting kon meteen met 13.000 euro omlaag. Jac Splinter verbaasde zich regelmatig over de samenstelling van de begrotingen. Voor zover bekend weten de toezichthouders van de gemeente Nijmegen niet dat ze met zijn allen een uur per dag naar het gras moeten kijken....

Zie ook: BezuinigingenBegroting

Top