A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Beeldkwaliteitplan
Een begrippenoverzicht waarin alle onderdelen die bepalend zijn voor de omgeving bij elkaar staan opgesomd.
Vier pagina’s tellende begrippenlijst in de aanbestedingsleidraad met omschrijvingen van (In deze volgorde ook:)
Veegvuil, Zwerfafval,Fijn zwerfafval, Grof zwerfafval, Grofvuil, Chemisch afval, Onderhoudsperiode, Pol, Werkgrens, Kwaliteitstijdstip, Gazonbeheer, Obstakels, Putten, Risocoanalyse,Evenementenkalender, Beregening, Dier/menselijke uitwerpselen, Ongewenste kruiden, Graskanten, Verkleuring, Uitdroging, Onvlakheid, Kale plekken, Bedekkingsgraad, Gazonkleur, Horizontale overhang, Eisen met betrekking tot beheer, en een Evenmentenoverzicht
Alle aandeelhouders hebben tegelijkertijd met het certificaat van hun aandeel deze lijst gekregen zodat zij weten welke verplichtingen zij aangegaan zijn en aan welke voorwaarde het zwerfafvalverwijden moet voldoen.

Zie ook: Zwerfvuil verwijderenAfvalZwerfafval

 
Beeldmerk

Een beeldmerk is een merkteken of een vignet.
Het kleine groene plaatje dat linksboven op deze website staat is het beeldmerk van Park'44. Het is een grafische bewerking en afgeleide van het vooroorlogse stratenpatroon.
Het idee om het stratenpatroon te gebruiken voor Park'44 is ontstaan toen we voor de krantenrubriek 'Zo kan het ook' aflevering vijf, op een oude kaart het stratenpatroon zagen en daarop ingetekend de rechthoek van plein'44. Het idee was verder erg eenvoudig, van de straten maak je de paadjes in het gras en waar huizen stonden maak je grasveldjes. zie ook rode rand, buttons

Zie ook: StratenpatroonLogoZo kan het ook!Zeefdruk op stenen

 
Beerput

Letterlijk: verzamelput voor uitwerpselen. Ook wel figuurlijk gebruikt als: vergaarbak van onfatsoenlijke, smerige zaakjes
De aanleg van Park’44 is zo vreemd, hardnekkig en langdurig tegengewerkt dat je er niet onderuit komt dat er andere belangen spelen bij de gemeente Nijmegen. De ING financiert 80 procent van de gemeentelijke projecten aldus Henk Berends. Toen Jac. Splinter in 2004 voorstelde om de ING mee te laten betalen aan de aanleg vanwege hun belofte om het plein al een facelift te geven als ze de opdracht kregen, zou dat door Henk Berends geregeld gaan worden.
Bij de ING kreeg Jac. Splinter op 13 mei 2005 van Nicole Peeters te horen dat ze eind van die maand overleg hadden over eventueel meebetalen aan Park’44. In de ‘dekking’ van de aanlegkosten van Paul Depla stond ING voor 20.000 euro al een jaar lang op de lijst.

Zie ook: Depla (Paul)Beetje liegenConclusieDekkingDoofpot

 
Beetje liegen

Niet de waarheid vertellen maar ook niet liegen. De uitspraak is waar maar niet geheel conform de werkelijkheid.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Je zegt bijvoorbeeld, "We hebben voornamelijk bilateraal overlegd", maar je bedoelt: "Ik heb geen vergadering meer uitgeschreven, jac.Splinter niet op de hoogte gebracht van de veranderingen in de afspraken en heb hem een keer op straat verteld dat we alles gaan uitbesteden bij een aannemer."
(Jan ter Wal in een gesprek met Martijn Bakker Martin Friessen en Jac.Splinter nav de klacht die over hem was ingediend.)
Of je zegt bijvoorbeeld: "Ik heb van Haskoning nog geen reactie gekregen."Aldus Henk Berends in een antwoord aan Paul Depla op de vraag "Hoe zit het nou met die second opinion" toen Jac.Splinter in februari 2004 voor de zoveelste keer informeerde naar de stand van zaken. Wat is er wel aan de hand: Aan Haskoning is nog niets gevraagd dus daar valt helemaal niets te reageren. Het rapport 'Gras erover' was op 5 december 2003 aan Paul Depla overhandigd.

Zie ook: College van B&WJac SplinterOverdrachtsrapportageDepla (Paul)

 
Begroting

Een overzicht van de te verwachten activiteiten en werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.
Ieder normaal mens vraagt dan aan degene die het werk doet wat hij of zij kost en zet dat onder elkaar in een overzicht. Nou... Niet de gemeente Nijmegen. Je hoeft er niets over te weten. Je hoeft er niets over na te vragen. Je verzint zelf wat en je kijkt in ander begrotingen wat daarvoor gerekend wordt, of je vraagt advies aan adviesbureaus en die geven ongespecificeerde offertes en die gegevens neem je klakkeloos over.
De eerste begroting in juli 2003 voor Park'44 werd door Roel Hartenhof opgesteld in opdracht van Henk Berends. Het totaalbedrag? 600.000 Euro.
Dit bedrag werd meteen geaccepteerd door Henk Berends. Hij concludeerde meteen dat het bedrag te hoog was en dat Park'44 dus niet door kon gaan. Het collegevoorstel met de afwijzing lag al klaar.
De reactie van Jac.Splinter dat 600.000 euro toch wel erg veel was voor een grasveldje van 60 bij 30 meter, werd met hoongelach ontvangen. Wat Splinter wel niet dacht. Had hij er dan verstand van? Wat bleek: de begroting was gebaseerd op een grasmat van gevel tot gevel.
Verbaasd keek meneer Hartenhof op. Was dat dan niet de bedoeling? Hij had blijkbaar niet eens de moeite genomen om de foto's te bekijken...
Een tweede begroting moest met tegenzin gemaakt gaan worden. De tweede begroting is weer aangepast toen e.e.a voor de second opinion naar Haskoning doorgestuurd werd. Klik hier voor de begroting zoals die naar het college ging in februari 2005. zie ook cijfers, gegoochel, zand in de ogen strooien.

Zie ook: BladgoudBezuinigingenBeurs van de buurvrouwAannemerFinancieringsconstructie.

 
Bekkers, Han

Han Bekkers was tot 2006 als gemeentesecretaris de baas over de ambtenaren in Nijmegen. Kent geen problemen, alleen uitdagingen en denkt net als de rest: "Wat gebeurd is, is gebeurd." Hield in zijn functie als gemeentesecretaris ten aanzien van Park'44 alle ambtenaren de hand boven het hoofd.

Zie ook: GemeentesecretarisAmbtenaarGemeenteraadCollege van B&WProjectleider

 
Berends, Henk

Projectleider van de verherbouw van Plein 1944 en daardoor ook eerste projektleider voor Park'44
Opmerkelijk: in twee jaar tijd kende Park'44 vanuit de gemeente Nijmegen maar liefst vier verschillende projectleiders: Henk Berends,van juni 2003 tot november 2004, Han Bekkers als overgangscoordinator in november 2004, Jan ter Wal van december 2004 tot ergens half april 2005 en Rein Levendig, die coordineerde de aanbestedingsleidraad en liet op 13 mei 2006 weten dat Jan ter Wal een nieuwe functie had. (Jan ter wal heeft wel het contract ondertekend, namens de gemeente Nijmegen... van Rein Levendig is na half juni niets meer vernomen...Hans Bongers liet weten dat hij degene was met wie kontakt opgenomen moest worden als er iets met het park was. Bij het eerste grote probleem: de vierdaagse en de betonnen banken kreeg Jac. Splinter te horen dat hij niet bij Hans Bongers maar bij Ruud Schilder moest wezen...

Zie ook: Bekkers, HanLevendig, ReinWal, Jan ter

 
Beurs van de buurvrouw

Een beurs is een portermonnee. Een buurvrouw is een vrouw die naast je woont.
Veel euro’s waar de gemeente Nijmegen over beschikt zijn afkomstig uit de beurzen van de bewoners en de bedrijven in de stad. Dat geld wordt jaarlijks verdeeld in budgetten voor afdelingen. En dan moet die afdeling dat geld ook daar aan uitgeven want anders zou wel eens kunnen blijken dat die afdeling niet goed kan begroten. Begrotingen worden derhalve ook vaak overschreden en dan moet er weer geld bij. Vervolgens klopt de gemeente weer aan bij de burgers en zegt dat ze weliswaar flink bezuinigd hebben maar dat er toch meer geld nodig is.
Of het geld wel aan de zaken uitgegeven is die daar voor bestemd zijn is nog maar de vraag. Over de aanlegkosten van park'44 is een second opinion gevraagd bij Royal Haskoning. Er zijn zeker twintig exemplaren van dit rapport gemaakt, twaalf exemplaren van dat rapport op een burootje blijven liggen en die zijn nu in het bezit van Jac.Splinter omdat een ambtenaar ze weg wilde gooien.
Het is makkelijk geld uitgeven dat niet van jezelf is...

Zie ook: BegrotingBezuinigingenFinancieringsconstructie.

 
Bezuinigingen

Besparingen op te maken kosten.
Aanleg en onderhoud van Park'44 hebben in totaal 239.000 euro gekost. Dat is een enorme smak geld voor een grasveldje van 60 bij 30 meter. Veel mensen vragen zich af of dat nou niet wat goedkoper had gekund. Ons antwoord is steeds geweest: jawel, met gemak! Hieronder staat een klein overzichtje van werkelijk gemaakte kosten die onnodig gemaakt zijn.

12.000 euro onderhoud van het gras.
Hoveniersbedrijf XXX deed in 2005 een aanbod om het onderhoud van de grasmat als sponsordeal te doen. Dit aanbod door projektleider Jan ter Wal niet eens doorgegeven aan de aannnemer. Het aanbod is later door Martin Friesen weggewimpeld als 'aanbod van een te klein bedrijf".
48.000 euro aannemerswinst.
Dit bedrag is gelijk aan 23 procent aannemerswinst op de totale begroting van 209.000 euro excl btw. De aannemer had in zijn offerte al een winstmarge opgenomen. De 23 procent die daar door de gemeentte als aannemerswinst bovenop is gedaan, is dus volstrekt overbodig.
5.000 euro Ontkoppeling van het riool.
Door de aanleg van de grasmat, zijn er minder putten nodig waarin regenwater het riool inloopt. De overheid stimuleert deze ontkoppeling door middel van subsidie aan de eigenaar. Voor Park'44 betekent dit een subsidie van bijna 5.000 euro. Stichting Park ’44 heeft de gemeente Nijmegen, de eigenaar van de grond, in het voorjaar van 2005 gewezen op deze subsidie. De gemeente Nijmegen denkt nog altijd na over een subsidieaanvraag.

65.000 euro. Dat is het totaalbedrag van deze besparingen. De totale gemeentelijke begroting van 239.000 euro had dus omlaag gekund naar 174.000 euro en dan hebbben we het nog niet gehad over de hoogte van de schattingen.

Zie ook: Beurs van de buurvrouwKostenneutraalBegrotingOntkoppeling

 
Bladgoud

Bladgoud is een dunne laag goud. Bladgoud wordt gebruikt om materiaal een 'gouden' uiterlijk te geven.
De prijs van twintig velletjes bladgoud is 30 euro en dan heb je velletjes van 10 bij 10 centimeter. Met 5 pakjes kun je een m2 steen met bladgoud bekleden. Vraag: als je van een stenen oppervlakte van 30 bij 60 meter 1400 m2 met bladgoud wilt bekleden hoeveel pakjes heb je dan nodig en wat kost dat dan.
Antwoord: inderdaad met bladgoud bekleden is goedkoper dan gras....

foto zo kan het ook

Zie ook: DARAandelenDonateurBegrotingBezuinigingen

 
Bouwhekken

Hekwerken die rondom een in aanbouw zijnd werk geplaatst worden om het bouwterrein af te bakenen en zodoende ongelukken te voorkomen. Ook bedoeld om te voorkomen dat onbevoegden in de weg lopen.
In elke begroting zijn bouwhekken opgenomen. 2472,= euro om precies te zijn (let op de exactheid van dit cijfer...)
Toen uiteindelijk de bouwhekken op het plein stonden vonden Remy Kruytzer en Rein Levendig het niet nodig dat deze rondom de bouwplek neergezet moesten worden. Dat leverde twee kapotte etalageruiten op en een schadepost bij stichting van bijna 200 euro.
Dat is tegen Ward Verkuijlen gezegd toen hij zijn aandeelsteen kwam ophalen. Vanaf dinsdag 17 mei moesten ineens bouwhekken geplaatst worden om de losse stenen en de spullen.

Zie ook: BegrotingAannemerLevendig, Rein

 
Brief november 2006

In november 2006 wordt er een aantwoord gestuurd nav de klacht over de ex prjektleider Jan ter Wal. Die brief wordt aan Jac.Splinter Nieuwe dukenburgseweg 2 geadresseerd. Als Jac.Splinter in december de burgemeester benadert om een tekst en uitleg te kunnen geven over hoe hij van het kastje naar de muur gestuurd wordt krijgt hij een e-mail van een verbaasde Martin F die informeert wanneer Jac. zijn antwoord gekregen heb. Niet dus. Half januari krijg ik het alsnog! Het staat echter in de boeken als brief 23 november....

Zie ook: Niet verstuurde brievenBrievenWal, Jan ter

 
Brieven

Geschrift dat aan iemand is gericht, en gesloten en van een adres voorzien wordt verzonden, ook wel schriftelijk bewijsstuk
Voorbeelden:
De eerste brief (25 oktober 2002) van Jac. Splinter waarin hij het idee uitlegt achter het PROEFPROJEKT en hoe dit extra voordelig uitgevoerd zou kunnen worden. klik hier
Op 20 mei 2003 wordt de vergunning aangevraagd voor het proefprojekt. klik hier
en op vrijdag 6 juni 2003 komt die vergunning officeel in de brievenbus.
Toeggeven we hebben er toen vaart achter gezet maar gelukkig kon Eric Kraay e.e.a nog net op tijd allemaal afwerken. Sommige dingen kunnen wel goed gaan bij de gemeente.
En welke voorwaarden stonden er in de verguning? klik hier
De brief van het college aan de raad van 26 april 2005 waarin uitgelegd wordt waarom park 44 niet door kan gaan klik hier

Zie ook: Beetje liegenCollege van B&WNiet verstuurde brievenConclusieMoeilijk

 
Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.
De gemeente Nijmegen is bureaucratisch. Wie in Nijmegen iets wil regelen en daarvoor de hulp van ambtenaren nodig heeft, is aan de goden overgeleverd. Traineren, tegenwerken, langs elkaar heenwerken, onkunde, amateurisme: de Nijmeegse ambtenarij lijkt het tot kunst verheven te hebben...
En in het kader van 'zullen wij dat ook doen': In Belgie hebben ze een meldpunt opgericht om de bureaucratie in België te verminderen. De Kafka-index.

Zie ook: AmbtenaarConclusieApen en berenKastjeEindeloos vergaderen

 
Burgemeester

Wettelijk burgerlijk hoofd en eerste vertegenwoordiger van een gemeente.
De burgemeester staat aan het hoofd van het College van Burgemeester en Wethouders.
Guusje ter Horst ("Guusje") is van 2001 tot 19 dec 2006 burgemeester (officieel tot 1 januari 2007). Zij is 8 januari 2007 opgevolgd door Thom de Graaf ("Mayor Thom").

Zie ook: Horst, Guusje terMayor ThomGemeenteraadKlacht

 
Burgerparticipatie

Grofweg houdt burgerparticipatie in dat inwoners van een gemeente de directe zeggenschap nemen over een bepaalde kwestie in hun stad of dorp.
Burgerparticipatie is een direct gevolg van de terugtredende overheid. Daar waar de overheid terugtreedt rukt de burger op, zou je kunnen zeggen.
De aanleg van Park'44 is een typisch voorbeeld van burgerparticipatie. Niet alleen lag het initiatief voor de aanleg van Park '44 bij een lokale burger. Ook bij de feitelijke totstandkoming, de aanleg en het onderhoud van Park '44 speelt de participatie van burgers een belangrijke rol.
Ruim 400 Nijmegenaren kochten een aandeel Park '44 om de aanleg van het gras op het plein financieel mogelijk te maken. Bovendien hebben naar schatting ongeveer 700 inwoners van Nijmegen de afgelopen jaren tijd en energie gestoken in Park '44. Door als vrijwilliger te helpen met de aanleg. Door afval te verwijderen. Door op vrijdagmiddag een keertje het gras te maaien. Affijn. Genoeg te doen. Zonder de medewerking van al die mensen zou Park '44 nooit gerealiseerd zijn.
Natuurlijk zijn er altijd mensen die er anders over denken. Quote: "Ik weet niet of dit een schoolvoorbeeld is van burgerparticipatie. Het zal nog moeten blijken hoeveel mensen er nou echt bij betrokken zijn."
(Burgemeester Guusje ter Horst op 5 mei 2005 in huis-aan-huisblad De Brug)

Zie ook: Depla (Paul)Alle namen?Horst, Guusje terGemeente 

Top