A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
AAA WOORDENBOEKHANDLEIDING AAA
Op de woordenboekpagina's staat (achtergond)informatie over hoe het er aan toeging en -gaat bij de voorbereidng de uitvoer en het onderhoud van park 44. Bij elk begrip staan een aantal links naar andere woorden. Hierdoor kunt u naar believen zelf bepalen hoe u de informatie tot u neemt en wat u wilt weten.
Neem de tijd, lees en verbaas u, en oordeel zelf.
Voor commentaar en aanvullingen kunt u mailen naar:park44@jacsplinter.nl.

Zie ook: RekenkamerMan en Paard NoemenFormulier

 
Aalders Fred

Kwaliteitsbeheerder afval en reiniging gemeente Nijmegen
belde op vrijdag 27 mei om 9.05 de aannemer van Boekel, om te laten weten dat er teveel zwerfafval op het gras lag en dat er niet voldaan werd aan de kwaliteits norm.
De aannemer belt vervolgens Jac.Splinter met de vraag waarom hij niet heeft schoongemaakt en die constateert om 9.20 op het plein dat de DAR medewerker de prullenbakken wel leeg heeft gemaakt maar dat de rotzooi die er bovenopgepropt zit (en er naast valt als de binnenbak eruit gehaald wordt), niet meer opgeraapt is door de darmedewerker. Lees verder bij Schoonste stad van Nederland

Zie ook: Schoonste stad van NederlandDARAfvalZwerfvuil verwijderenZwerfafval

 
Aanbestedingsleidraad

Overzicht van de werkzaamheden op basis waarvan aannemers een prijsopgave kunnen maken.
Vaak tot in het kleinste detail omschreven. De aanbestedingsleidraad voor Park'44 is 71 pagina's dik en heeft vier bijlagen; er is door minstens zes ambtenaren over een periode van drie maanden aan gewerkt.
Desondanks komt lang niet alle informatie die voor een aannemer van belang is in zo'n aanbestedingsleidraad terecht. Sterker nog: relevante informatie is uit de park’44-aanbestedingsleidraad gehaald omdat deze niet bleek te kloppen.
Schrap dat overzicht maar zei projekleider Jan ter Wal toen Jac.Splinter aangaf waar en waarom de getallen niet klopten.
De aannemers hadden veertien dagen de tijd om een prijsopgave te maken.
Als er iets niet in de aanbestedingsleidraad staat wat de aannemer toch moet doen wordt hij achteraf, onvoorzien, geconfronteerd met extra, onverwachte uitgaven. Een aannemer is niet gek en zal altijd een flinke marge rekenen in de offertes voor de overheid.
Zie ook ezel en steen

Zie ook: Verdeel en HeersBegrotingWal, Jan terAmbtenaarAannemer

 
Aandeelhoudersvergadering

Jaarlijkse bijeenkomst van alle aandeelhouders van Park'44.
De opening was ook meteen de eerste. Was ooit tweede pinksterdag maar is uiteindelijk 5 mei geworden.
Picknicken op het gras, praten met oude bekenden en ondertussen wat klein parkonderhoud doen... Dat is zoals de vergaderingen er uit zien. zie ook rechten en plichten

Zie ook: AandelenHees, Ben vanAandelenAandelendemocratieDonateur

 
Aandelen

Hoewel vrijwel iedereen in Nijmegen enthousiast was om op Park'44 te realiseren, waren er vooraf vooral bij het gemeentebestuur van Nijmegen nogal wat tegenstanders. Hindernis na hindernis werd opgeworpen om de komst van Park'44 tegen te houden. Een zwaar argument dat in stelling werd gebracht waren de kosten.
Park 44 De gemeente wilde heus wel wat geld bijdragen, maar al plussend en minnend bleef de gemeente Nijmegen toch met een zogenaamd gat op de park'44-begroting zitten. Wat nu?
De oplossing was even simpel als briljant: aandelen. 2000 aandeelhouders van 44 Euro en je hebt 88.000 Euro bij elkaar . 4000 aandelen van 19,44 en je bent er ook al bijna.
Vele honderden Nijmegenaren kochten in 2005 een Aandeel Park ’44. Voor 44 euro werden zij als het ware bezitter van een vierkante meter Park ’44. De aandeelhouders mogen via de Stichting Park ’44 meepraten. Bovendien zijn zij medeverantwoordelijk voor onderhoud en schoonhouden van het park.
Het idee van een aandeel van 19,44 kwam van de drukkers van Extrapool. En het lag zo voor de hand...
drie plaatjes van park44

Zie ook: Jac SplinterBladgoudPark'44College van B&WDonateur

 
Aandelendemocratie

Aandelendemocratie is een actieve vorm van burgerparticipatie. Maak mensen verantwoordelijk voor de gang van zaken en de ontwikkeling in een stad. Laat ze participeren...
Participatie is voor veel politici een toverwoord. Paul Depla bijvoorbeeld zegt dat hij de betrokkenheid van de burgers met de stad vergroten. Politici willen echter graag dat mensen doen wat zij willen. De bedoeling van participatie is in de ogen van politici natuurlijk niet dat mensen met een eigen idee komen. Park'44 zou door de aandeelhouders betaald en beheerd worden en is dat feitelijk gezien ook. Per slot van rekening is het geld dat door de gemeente uitgegeven wordt van de mensen in de stad.
zie ook (burger)participatie , stedenbouwkundig congres, loze kreet

Zie ook: Beurs van de buurvrouwBurgerparticipatieGemeenteraadGemeente Rekenkamer

 
Aangezicht

Het aangezicht van veel dorpen is aan het veranderen. Van diverse kanten wordt aangedrongen op regels om het aangezicht van dorpen te beschermen. Niet alleen dorpen, maar ook veel steden hebben te maken met een 'veranderd uiterlijk'. Drie dorpsonderzoekers (Titia Hajonides, Sandra Aschuit en Ad Habets) noemen in hun boek 'Dorp als Daad' de volgende regels. Leerzaam voor dorp en stad.
Maak geschiedenis, boots niet na Waarmee ze verwijzen naar de oude structuren van het dorp die als uitgangspunt genomen moeten worden bij dorpsontwikkelingen.
Geen dorp zonder landschap Waarmee ze aangeven dat een dorp moet passen bij het omringende landschap en daarbij moet aansluiten.
Dorpsrand is dorpsgezicht Nu is de dorpsrand vaak geen gezicht vooral als blokkendozen van bedrijven het visitekaartje vormen.
De smaak van het eenmalige Daarmee dringen ze aan op het vermijden van herhalingen zoals bij rijtjeswoningen. Het dorp is tenslotte geen optelsom van straten en blokken.
Geen straat is standaard Straten in dorpen zijn zelden recht en waden tussen huizen door. Het profiel is overwegend smal.
Bevorder de traagheid Waarmee ze aangeven dat het ontwerp op sociaal gedrag moet stoelen en niet op regels. Door smallere wegen en onoverzichtelijke situaties worden drempels vanzelf overbodig.
Stop de kleinering van de boom Waarmee ze pleiten het aanplanten van tientallen gekortwiekte miniboompjes zoals bolacacia's te beperken. solitaire grote bomen horen thuis in een door mensen bevolkte omgeving.
Bedenk zelf hoe de in Nijmegen omgegaan wordt met deze 'regels' en bedenk zelf hoe het anders kan...

Zie ook: Park&Plein voor iedereenGoogle EarthGrassamenstelling

 
Aanleg

Iets tot stand brengen
“Ik doe de aanleg, Hans het onderhoud” ... en ook "Ik heb de foto van mijn familie op het gras nog steeds op mijn bureau staan” Aldus Paul D. op 5 december 2004 bij de overhandiging van het rapport Gras erover... FOTO

Zie ook: Depla (Paul)Hooft sr., Hans vanBeerput

 
Aannemer

Iemand die de uitvoering van bouwwerken, weg- en waterwerken onderneemt.
Het Park'44-project moest bij een aannemer ondergebracht worden, vond Jan ter W. De suggestie om verschillende aannemers aan Park'44 te laten werken, werd van de hand gewezen. De aannemer werd na selectie en inschrijving Van Boekel uit Uden/Zeeland.
Een Nijmeegse hovenier deed het aanbod om het onderhoud gratis als een sponsordeal te doen. Dit werd door de gemeente Nijmegen genegeerd. Door Martin Friesen werd het kleinerend afgedaan als "een aanbod van een te klein bedrijf". Het ging om 12.000 euro op de begroting.

Zie ook: Brief november 2006BouwhekkenBezuinigingenBladgoud

 
Aanvullingen

Toevoegingen aan een bepaald geheel, een project, een tekst, etcetera.
We hebben geprobeerd dit woordenboek zo compleet mogelijk te maken. Vanzelfsprekend kan het altijd zijn dat we dingen vergeten zijn. Bovendien weten wij ook niet alles.
Dus: aanvullingen zijn welkom. Die zijn eenvoudig door te mailen aan: park44@jacsplinter.nl.

Zie ook: ColofonJac SplinterInleiding

 
Adviesbureau

Een adviesbureau is een organisatie die op verzoek advies geeft over een vraag waar ze verstand van hebben.
Hay Arts bv uit Arnhem beraamde in juli 2003 250.000 Euro aanlegkosten voor enkel en alleen de grasmat.
Wie in zijn achtertuin 150 vierkante meter gras laat leggen, is hooguit 1000 euro kwijt. De grasmat van Park'44 is tien keer zo groot. Maar bij de gemeente Nijmegen vonden ze 250.000 euro niet te duur.
Royal Haskoning schreef een second opinion op verzoek en een van de conclusies was dat de berekeningen "nader onderzoek nodig hadden omdat de uitgangspunten en de randvoorwaarden onduidelijk geformuleerd waren" Haskoning adviseerde om "nieuwe offertes aan te vragen op basis van een duidelijk pakket van eisen." In de second opinion wordt in de definitieve versie(!) de naam van Hay Arts bv nagenoeg geheel geschrapt.
zie (gespecificeerde) offerte, toelichting, RH, Hay Arts bv, voorlopige versie

Zie ook: AdviseurSecond OpinionThird Opinion

 
Adviseur

Een adviseur is iemand die ergens verstand van heeft en desgewenst gevraagd en betaald wordt om een goede raad te geven aan iemand die ergens (nog) geen goed verstand van heeft.
Je vraagt je wel eens af hoeveel kennis er bij de gemeente zelf aanwezig is en met welke basiskennis iemand aangenomen wordt bij de gemeente Nijmegen. Het is er een komen en gaan van externe adviseures en interimmers.
Bij de totstandkoming van Park'44 waren via de gemeente Nijmegen onder andere de volgende adviseurs betrokken:
Hay Arts bv, Royal Haskoning, Vincent Willems, diverse juridisch adviseurs, en als externe projectleider werd Rein Levendig ingezet. Hij was gedetacheerd via een extern bureau en stond voor meer dan 3000 euro per maand op de rol voor o.a de coordinatie van de aanbesteding van Park'44.
zie verantwoordelijkheidsangst, afschuiven, daarga ik niet over, reorganisatie, geen offertes wel adviezen

Zie ook: AdviesbureauSecond OpinionThird OpinionVincent Willems

 
Afspraak

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Voorbeeld:
Op dinsdag 15 maart had de stichting park'44 (i.c. Peter van Loon, Martijn Bakker, Arge Nieuwenhuijzen en Jac.Splinter om 15.00 een afspraak met Han Bekkers, Paul Depla en Hans van Hooft. op donderdag 10 maart wordt met Jac.Splinter een afspraak gemaakt om op dinsdag 15 maart om 14.00 uur , voor het eerst, de aanbestedingsleidraad te bespreken. Om 14.20 belt de secretaresse van Han Bekkers Jac.Splinter om de afspraak van 15.00 uur af te blazen ivm uitloop van andere afspreken. of hij de anderen maar even wilde bellen dat ze niet hoefden te komen.... Jac.Splinter geeft de tel nrs door aan haar en zij belt Arge en Peter af. Martijn komt om 14.55 nietsvermoedens op het gemeentehuis en wat blijkt de afspraakkan toch doorgaan. Jac.Splinter wordt wederom in de andere vergadering gevbeld en moet halsoverkop naar het gemeentehuis. alwaar hij te horen krijgt dat het allemaal wel snel nel moet want de volgende afspraak staat ook al weer bijna klaar.
Wat moest er besproken worden:
De raadselachtige verdwijning van 35.000 euro uit de begroting die het college onder ogen had gekregen en de daarmeegepaard gaande vermindering van de bijdrage van Paul Depla....
Ik heb nog nooit zo'n vreemde vertoning meegemaakt" verzuchtte Martijn Bakker later.

Zie ook: Beetje liegenBekkers, HanHooft sr., Hans vanEindeloos vergaderen

 
Afval

Rommel, papier en andere zaken die mensen niet boven een prullenbak uit hun handen laten vallen.
In de aanbestedingsleidraad voor Park'44 staan vier pagina's zwerfafval beschreven, met afmetingen en categorien en de schoonmaakeisen per vierkante meter.

Zie ook: ErgernisDonateurDARAalders FredZwerfvuil verwijderen

 
Afwatering

Het laten aflopen van hinderlijk of overtollig water.
Alle regenwater uit de omliggende straten komt op Plein 44 terecht volgens Roel Hartenhof, de calculator van de eerste raming van de kosten voor Park'44. Van achtereenvolgens Molenstraat, Ziekerstraat, Broerestraat, Augustijnenstraat en Bloemerstraat. En alle gevelwater ook! Dat had Hartenhoef gehoord van de aannemer die in 1985 het plein heeft aangelegd.
Maar de Molenstraat , de Ziekerstraat en de Broerestraat zijn van rode steentjes en zijn halverwege de jaren negentig voorzien van een goot. Dat was hij even vergeten.
Jac.Splinter heeft foto's gemaakt na een regenbui om te laten zien dat het water wegloopt in de putten rondom het plein en dat de bestrating rondom de trappen schuin wegloopt van de kuil af. Het moet toch wel heel erg moessonnnen om een druppel uit de Molenstrat in de kuil van het plein te krijgen.
Op bijna alle tekeningen van het plein staan alle afwateringspunten gewoon aangegeven. Maar tekeningen lezen is moeilijk, maar het is te leren.

Zie ook: OntkoppelingBezuinigingenBeurs van de buurvrouwMoeilijk

 
Agent 422

Veldwachter in dienst van het korps Gelderland Zuid
Vraagt eerst : “Wat zijn wij aan het doen? en vraagt dan hebt u daar een vergunning voor? en als je uitlegt dat je met Hans Bongers overlegd hebt dat dat mag maar dat de procedure voor een vergunning erg lang duurt en bij nader inzien overbodig is tegen je zegt dat zat niet zomaar kan en dat je met onmiddelijke ingang alle activieteien dient te staken. Als je dan zegt dat ie zich niet zo boos hoeft te maken omdat je met schoolkrijt een tekstje op een plein aan het schrijven bent( ik was het woord aandelenstand park 44 aan het sjabloneren met krijt...) en vraagt hoe hij heet krijg je te horen: Mijn nummer is 422! Hebt u geen naam? “Die geef ik niet zomaar aan iedereen!” “Ja maar ik ben ook niet zomaar iedereen ik ben Jac. Splinter! “ Zijn collega moest een beetje lachen en 422 werd alleen maar bozer en beende kwaad weg....

Zie ook: Koperen fluit van verdiensteAandelenJac Splinter

 
Alle namen?

Niet eens alle namen van betrokkenen, ambtenaren politici en andere burgers, staan hier in dit woordenboek vermeld. We hebben wel geprobeerd om alle ambtenaren waar we mee te maken hebben gehad hier te noemen. Voor hen die we vergeten zijn onze welgemeende excuses. Ook dankzij jullie is de gemeente een geweldig bureaucratische apparaat. Eenieder die zich gepasseerd voelt willen wij vriendelijk doch dringend vragen zich te melden, Wij zullen uw naam er zo snel mogelijk aan toevoegen.

 
Ambtenaar

Een ambtenaar is een persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten.
Veel ambtenaren van veel verschillende afdelingen hebben zich beziggehouden met de realisatie van Park'44. Hoewel daar best een aantal ambtenaren bij zaten die plichtsgetrouw en gewetensvol de hun opgedragen taak hebben uitgevoerd, is onze mening over werknemers bij de gemeente Nijmegen door onze ervaringen een behoorlijk eind naar beneden bijgesteld.
In onze ogen zou het woord ambtenaar best vervangen kunnen worden door het woord 'angstenaar'. Want als er een ding is waar ambtenaren last van hebben dan is het angst.
Angst om verantwoordelijkheid te krijgen (of te moeten nemen!)
Angst om de schuld te krijgen als er wat misloopt.
Angst om met (extra) werk opgezadeld te worden.
Angst om iets verkeerds te doen.

Zie ook: Daar ga ik niet overKastjeMuurAmbtseed

 
Ambtseed

 Eed die bij het aanvaarden van een ambt wordt afgelegd
De ambtseed van de gemeente Nijmegen luidt alsvolgt:
"Ik zweer/beloof als vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen:
- Dat mijn gedrag een positieve bijdrage levert aan het aanzien van de gemeente Nijmegen,
- Dat ik geen geschenken of gunsten zal accepteren, om iets in mijn werk te doen of te laten,
- Dat ik vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk zal gebruiken en dat ik zorgvuldig zal omgaan met gemeentelijke eigendommen".

Zie ook: AmbtenaarBeetje liegenBureaucratieGemeente Gemeentesecretaris

 
Apen en beren

‘Apen en beren’ zijn spreekwoordelijke hindernissen.
Ambtenaren hebben er een handje van om ze overal te zien. Feitelijk zijn het problemen die er niet zijn of die in bepaalde omstandigheden in beperkte mate een rol zouden kunnen spelen.
Apen en beren worden gebruikt om een project te traineren en te vertragen. In veel gevallen blijkt wanneer de aap uit de mouw komt en een beer op de weg ligt dat de angst voor apen en beren de hindernis zelf is. Wanneer een ambtenaar meldt dat er een probleem is, zul je eerst uitvoerig moeten bewijzen dat dat niet zo is. En zoals we weten van de massavernietigingswapens in Irak, is het heel erg lastig om iets te bewijzen dat er niet is.
"Voor iedere oplossing weten ze hier in het stadhuis wel een probleem te vinden", verzuchtte wethouder Hans van Hooft Sr. al eens in de Gelderlander.

In het rapport van de gemeentelijke rekenkamer wordt heel neutraal de term 'risicomijdend gedrag' gebruikt voor alle apen en beren die door ambtenaren werden gebruikt om realisatie van Park'44 tegen te houden. De rekenkamer kwam een hele waslijst aan onzinnige argumenten tegen in ambtelijke stukken. In haar rapport heeft de rekenkamer alle apen en beren netjes onder elkaar gezet. "Duidelijk is dat de ambtelijke organisatie niet over een nacht ijs wilde gaan" meldt het rapport van de rekenkamer met gevoel voor understatement. Hieronder een integrale overname van deze lijst:

 • Bij een regenbui komt het regenwater vanuit alle omliggende straten naar het plein.
 • Er is GEEN garantie.
 • Het gras herstelt niet zo snel dat het de volgende dag weer groen is.
 • Er is geen herstel mogelijk tussen afbraak en opbouw van evenementen.
 • We kunnen niet waarborgen dat er altijd groen gras is.
 • Het geeft ee nhoge intensiteit van werkzaamheden op het plein, dit heeft ee nslechte invloed op de omwonenden.
 • De bereikbaarheid van hulpdiensten komt in het geding.
 • Je moet dan zorgdragen voor een continue verzorgen van de grasmat, zeven dagen per week, 52 weken per jaar.
 • Hondenpoep.
 • Het verwachtingspatroon van de gemeente Nijmegen kan niet worden gewaarborgd door negatieve beinvloeding van auto's scooters, etc.
 • Het beeld van eventuele vaste looproutes op het gras blijft zichtbaar.
 • De grasmat verdwijnt 100% bij evenementen.
 • Er zal vaak een nieuwe grasmat gelegd moeten worden.
 • Het WEER!!!
 • Het handmatig verwijderen van zwerfvuil kost extra inspanning.
 • Zie ook: DrogredenRekenkamerAmbtenaarRisicomijdend gedragPlassen tegen een tent

   
  Arena grasmat

  De Arena is het stadion van Ajax in Amsterdam. De grasmat van de Arena staat bekend om zijn beperkte houdbaarheid.
  Voorafgaand aan de aanleg van Park'44 werd door ambtenaren waarschuwend gewezen naar de kwetsbare graszoden in de Amsterdam Arena, die vanwege allerlei popconcerten en andere festiviteiten twee a drie keer per jaar vervangen moeten worden. Door de kermis en de Vierdaagsefeesten zou dat doemscenario bij Park'44 ook kunnen plaatsvinden. Dachten de ambtenaren. Er was heel wat overredingskracht voor nodig om de ambtenaren ervan te overtuigen dat Plein 1944 geen Arena is.
  De angst van de ambtenaren is inderdaad ongegrond, bleek al snel na de aanleg van Park'44. Ja, het gras heeft te lijden van evenementen. maar net zoals een tentje op een camping het onderliggende gras niet vernielt, zo vernielen de platen die bij evenementen bovenop het gras van Park'44 gelegd worden ook niet.
  Triavia: de grasmat van Park'44 heeft exact dezelfde samenstelling als de grasmat in de Goffert waar NEC op voetbalt.

  Zie ook: DrogredenGrassamenstellingGrasmaaienGraszaad

   
  Arink, Patrick

  Free lance journalist, internet-uitgever
  Was eindredacteur van de Zondagkrant en in die hoedanigheid betrokken bij de Zondagkrant-rubriek 'Zo Kan Het Ook' van Jac.Splinter en de promotie van de aanleg van Park'44. Kreeg van uitgever Wegener een grote zak met geld mee toen hij vertrok bij de Zondagkrant. Voert samen met Jac.Splinter de eindredactie van dit park'44 woordenboek. kijk voor meer informatie over Patrick Arink

  Zie ook: Zo kan het ook!ZondagkrantJac SplinterPark&Plein voor iedereen

  Top