A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Gaalen, Ted van
Muzikant, gitarist, Schrijver van het PLEIN'44 WORDT PARK'44 lied. Samen met de muzikanten van de pierewaaiers kladderadatsch en Paul de graaf en band. is het lied al in verschillende uitgevoerd. Toen het park doorging is de tekst aangepast, Hier in de stad komt een plein veranderde in hier in de stad ligt een plein....

Zie ook: LiedGraaf &

 
Gassen en gasjes

Het woord komt uit het Duits en betekent steegje.
Er is geen enkele stad in Nederland die ze heeft. Alleen Nijmegen kent gassen en gasjes. Tot 1944 kende Nijmegen vijfentwintig gasjes:
Duivengas, Gapersgas, Grootegas, Jodengas, Kabelgas, Karrengas, Kerkegas, Keumegas, Ottengas, Pepergas, Pikkegas, Rozengas, Schapengas, Scheidemakersgas en Vlaamsche gas, Bezembindersgas, Beynumsgas, Hanengas, Kaaskorversgas, Kronenburgergas, Lompenkramersgas, Papengas, Rozenkransgas, Vijfringengas en Vinkegas.
In 1924 zijn voor het eerst de namen van 25 gassen formeel door de gemeenteraad vastgesteld. De naam Pikkegas is in 1926 vervangen door Pijkestraat. In 1944 waren er dus nog 24 gassen over!
Twaalf namen zijn in 1950-1951 ingetrokken. De Duivengas uit 1924 heeft tot 1970 bestaan. Na 1950 zijn vier namen hergebruikt en zijn er drie nieuwe gassen bijgekomen. Kortom: er zijn op dit moment 18 gassen in Nijmegen; zie stratenlijst gemeente Nijmegen
Veel gassen zijn verdwenen. Door oorlogsgeweld of door de vernieuwingsdrang in de Benedenstad. Waar nu Plein 1944 ligt, lagen tot 1944 drie gasjes. In het gras van Park '44 zijn de verdwenen steegjes weer te herkennen nadat ze ruim zestig jaar weg waren geweest. Gerekend vanaf het busplein gaat het om de Eenigheid (ook wel Pompengasje genoemd), Rozenkransgas en de Scheidemakersgas.
Wanneer het gras op Plein 1944 in 2008 verdwijnt, behoren deze drie gassen definitief tot het verleden.

Zie ook: Plein 1944Park&EenigheidPompengasjeEssers, Rob

 
Geheugenverlies

Het vergeten van dingen die gebeuren of gebeurd zijn.
In het geval van de gemeente Nijmegen en Park'44 betekent dit dat als er sprake is van een vordering op een ander dat het echt zo is gegaan als de ambtenaar zeker weet. In het geval het ook maar enigszins op verantwoordelijkheid of activiteit van de ambtenaar of wethouder aankomt, treed geheugenverlies accuut op en kan men zich niets meer herinneren.
Mogelijk zou dat ‘uitgezocht’ moeten worden. Maar waar zoek je iets wat er niet is? Een aanzienlijk deel van betrokken ambtenaren heeft uitgesproken en aantoonbaar geheugenverlies. De Alzheimervereniging zou op het gemeentehuis van Nijmegen heel wat leden kunnen werven.
Heb ik je dat niet gemaild?
U hebt geen brief ontvangen? Maar die is wel verstuurd.
Afgesproken? wanneer dan?

Zie ook: Daar ga ik niet overAmbtseedAmbtenaarAfspraakWaar of niet waar

 
Gelderlander

Dagblad, verschijnt 6x per week, niet op zondag
Is ook gratis te lezen op de kiosk in de hoek van park'44.
'Mooi, gewoon zo laten, niks meer aan het plein doen'
kopte de gelderlander over de hele breedte van de pagina. een fragment:
Kunstenaar Jac. Splinter is nog niet eens klaar met zijn nieuwste project, en het is nu al een succes. Plein 1944 is tot zondagmiddag omgetoverd in een intiem stadspark: Park '44. 'Mooi, gewoon zo laten, niks meer aan het plein doen'.(...)
Rode latten markeren de stratenloop van vóór het bombardement. Dat maakt lang vergeten herinneringen wakker bij Riet Rosendaal (81) en haar tweelingzus Ans Bleeker. "Onze slagerij was hier om de hoek, op de Zeigelbaan",zegt Riet. "En waar nu parfumerie Albers zit bij Kromme Jantje, daar zat vroeger een viswinkel, met die mooie jongen. Kom, hoe heet-ie ook weer..." "Weet ik niet meer", zegt Ans. "Wat ik wel weet, is dat dit vroeger nooit een plein is geweest. Iets verderop bij de Pauwelstraat daar was wel een pleintje. Ik zie het zo voor me."

lees hier het hele artikel klik hier
wie meer artikelen over park'44 wil lezen: kijk op de gelderlanderwebsite onder archief voor 2006 en zoek op jac.splinter

Zie ook: ZondagkrantProefprojektBurgerparticipatieVerkeerd getraceerdStratenpatroon

 
Gele muur

Dit is de van oorsprong grijze betonnen muur in de zuid-oosthoek van Plein 1944.
De muur zou goudgeel worden in het park'44-plan. De Welstandscommissie zou daar ongetwijfeld iets over moeten zeggen. Jac.Splinter heeft vanaf het begin voorgesteld om daar even mee te praten. Is niet gebeurd. Toen juwelier Paul van den Hout zijn gevel vanillegeel geschilderd had, stond Welstand op de stoep om te verklaren dat dat niet mocht en dat het niet paste binnen het gevelbeeld. De citroengele ijsthee-reclameborden stonden al jaren op het plein te schitteren, de knalrode coca-cola-borden van de snackbar ook. De regenboog aan kleuren van de lichtreclames gaf nog een beetje sfeer op plein 44.
Ook over de rode stoepranden van Park'44 is nooit een overleg geweest. Wie in de stukken gaat zoeken zal nergens een vergunningaanvraag voor park'44 terugvinden. Het is een fraaie muur geworden met die drie bankjes erbij. Eindelijk zien mensen dat er PLEIN 1944 in het beton gegoten is.

De muur voor de verandering

Zie ook: Park&Plein 1944Stratenpatroon

 
Gemeente 

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur.
Doet de gemeente dat niet? is regelmatig gevraagd aan de aandeelhouders als zij aan het werk waren op het plein om gras te maaien en papiertjes op te rapen.
"De gemeente? wie is dat? Bedoelt u de wethouder(s), de gemeenteraad of de ambtenaren?"
Vaak ontspon er zich een levendige discussie tussen de aanwezigen over verantwoordelijkheden en burgerparticipatie en hoe men omgaat met zijn eigen stad en leefomgeving.
“Wie bedoelt u precies met “de Gemeente”? De meeste mensen denken nog dat het een eenduidige organisatie is. We vormen samen “de gemeente” maar dat het instituut Gemeente Nijmegen uit drie partijen (raad, college en ambtenaren apparaat) bestaat waarvan de laatste twee aan alle kanten hun best hebben gedaan om Park’44 tegen te werken en dat er niemand in het stadhuis ook maar een greintje verantwoordelijkheid voelt voor dit park. Dat de gemeenteraadsleden hun best hebben gedaan om een en ander voor elkaar te krijgen maar dat vervolgens de ambtenaren hun best doen om het te verzieken waar het nog kan. Zie: Verdeel en heers; Kastje; Muur.

Zie ook: Daar ga ik niet overCollege van B&WGemeenteraadAmbtenaarBurgerparticipatie

 
Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen een gemeente.
Burgemeester, wethouders en ambtenaren hebben het er nogal eens moeilijk mee, maar bestuurlijk gezien is de gemeenteraad de baas binnen een gemeente. Burgemeester en wethouders kunnen hoog springen en ze kunnen laag springen, maar wat ze niet kunnen doen is om de wensen van de gemeenteraad te negeren.
Zoals uit de besluitvorming rondom de aanleg van Park'44 is gebleken, kan niet iedereen soepel omgaan met dit gegeven. Hieronder een selectie van het boeiende debat in de gemeenteraadsvergadering op 27 april 2005. De gemeenteraad stemde daar met 29 stemmen voor (en 7 stemmen tegen) voor aanleg van Park'44. Burgemeester Guusje ter Horst en de wethouders hadden tijdens een vergadering van B&W een dag eerder juist besloten Park'44 niet aan te leggen omdat er onvoldoende bankgaranties waren.
We pikken het debat op nadat Bea van Zijll de Jong (Stadspartij) aan het college gevraagd heeft om Park'44 niet te laten afketsen op een bankgarantie van 25.000 euro en wethouder Paul Depla (PvdA) heeft geantwoord dat het in de ogen van het college van B&W een kwestie is van jammer maar helaas.

Bea van Zijll de Jong: Nogmaals: wij vinden het volstrekt overvraagd om een bankgarantie te vragen. Dat doet het college normaliter ook niet in andere zaken.
Hans van Hooft jr. (SP): Toevallig heb ik anderhalf uur geleden de aannemer nog aan de lijn gehad. hij zegt dat hij zelf garant wil staan. Ik zou toch willen voorstellen het project in beginsel wel door te laten gaan en even te verifieren of die 25.000 euro garantstelling goed zit. (...) Het begint nu anders wel een vervelende soap te worden.
Guusje ter Horst (burgemeester): Meneer van Hooft, met alle respect, mondeling gedane mededelingen aan een lid van de raad hebben hier echt geen bewijslast.
Hans van Hooft jr. (SP): Als die aannemer dat tegen mij zegt, kan hij dat ook tegen u zeggen, kan hij dat ook op papier zetten, kunnen wij dat zo regelen. Mijn vraag is dus om met die aannemer in gesprek te gaan om het te regelen.
Mieke Simons-Welschen (GL): Ik zou het een blamage vinden als dit plan om dit soort gebakkelei van wie er garant wil staan de grond wordt ingeboord. Dat zou ik zonde vinden.
Wethouder Paul Depla: "We hebben duidelijke afspraken gemaakt en daaraan is niet voldaan en dat is de reden geweest waarom het college gisteren heeft besloten om te zeggen: helaas, het gaat niet door."
Mieke Simons-Welschen: Mag ik nog een vraag stellen?
Guusje ter Horst: Eigenlijk niet nee, want dit was de tweede termijn. Ik wil het afronden.
Hans van Hooft jr.: Ja, maar de wethouder geeft toch onbevredigend antwoord. Het spijt mij zeer. Hoe groot is de moeite om die aannemer vandaag nog te bellen en te zorgen dat hij een garantstelling geeft?
Guusje ter Horst: Het college heeft nu ongeveer drie keer over dit onderwerp vergaderd. Drie keer. en dat is een tijd waarvan je je af kunt vragen of het wel terecht is. Alles is door het college bekeken en de conclusie is dus dat dit niet kan. ik sluit de beraadslagingen en wij gaan over tot stemming over de moties.
Hans van Hooft jr.: Voorzitter, mag ik kort schorsing?
Guusje ter Horst: Vijf minuten, meneer van Hooft?
Hans van Hooft jr.: Tien.
Guusje ter Horst: Tien minuten. Het is uw tijd.

De schorsing wordt door Hans van Hooft, Bea van Zijll de Jong en anderen gebruikt om een motie bij te stellen ten aanzien van de aanleg van Park'44.

Guusje ter Horst: Meneer van Hooft gaat ons het resultaat van de schording meedelen. Meneer van Hooft; ga uw gang.
Hans van Hooft jr.: Ja, ik kan het kort houden. Ik wil vragen of mevrouw van Zijll de Jong een wijziging van haar motie wil toelichten. En of de heer Melchior de Grood nog even kan melden - wat ik net mondeling heb gezegd, heeft hij op papier, zodat de feiten daarmee ook helder zijn.
Guusje ter Horst: Nogmaals, wij hebben een orde in deze vergadering. Het kan niet zo zijn dat ter vergadering nog stukken worden toegelaten. Dat kan dus gewoon niet. Anders wordt het een chaos.
Bea van Zijll de Jong: Er wordt alleen maar voorgelezen. Er worden geen stukken toegevoegd.
Guusje ter Horst: Maar dat is informatie waar wij niet over kunnen beschikken, waar we geen oordeel over kunnen vellen, dus dat doen we niet.
Bea van Zijll de Jong: De gemeenteraad kan er wel over oordelen. We willen in ieder geval beslispunt b geschrapt hebben. Melchior de Grood zal er een toelichting op geven.
Guusje ter Horst: Dat kan alleen maar als ik hem het woord geef en dat doe ik dus niet. Als u zelf voorzitter van de raad wilt worden, prima, maar nu dus even niet.
Bea van Zijll de Jong: Dan wil ik zelf de toelichting even geven.
Guusje ter Horst: Nee, daar krijgt u van mij ook het woord niet voor. Punt uit.
Mieke Simons-Welschen: Voorzitter, mag ik vragen... We kunnen het alsnog op papier zetten.
Guusje ter Horst: We gaan nu over tot stemming. Ik wil er geen woord meer over horen.

De motie 'Gras erover' wordt vervolgens met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Een week later wordt begonnen met de aanleg van Park'44. Op 21 mei 2005 is de opening.

Bron: Notulen gemeenteraadsvergadering op 27 april 2005

Zie ook: College van B&WHorst, Guusje terDepla (Paul)BurgerparticipatieNotulen

 
Gemeentesecretaris

De hoogste ambtenaar binnen de gemeente.
'Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie', staat er op de website van de gemeente Nijmegen. Heeft zichtbaar nevenfuncties maar daarvan staat niets op de gemeentelijk site. Gemeentesecretaris Han Bekkers, een man met een vierdubbele agenda.
Houdt liegende ambtenaren de hand boven het hoofd. voorbeeld: Haalde Henk Berends na herhaaldelijk aandringen van Park’44 af en trok het projekt naar zijn eigen afdeling toe. Niemand die daar iets van zei hoor. Depla deed sindsdien gepikeerd.
Kan uitstekend in verbloemend positivo taalgebruik zijn onschuld verpakken. "Wat gebeurd is is gebeurd. Laten we onze zegeningen tellen en vooruitkijken" kreeg Jac.Splinter te horen toen hij aankaarte dat hij een andere begroting had gekregen van de Remy kruytzer dan het college...
Het verschil 35.000 euro...

Zie ook: Beetje liegenMoeilijkOnbeschoftBekkers, Han

 
Gerucht

Bericht waarvan het waarheidsgehalte onduidelijk is.
Of het gerucht hieronder waar is weten we niet, maar we melden het lekker toch.
Al vanaf 2004 zingt het verhaal rond dat de gemeente Nijmegen al in 1998 aan projectontwikkelaar ING heeft beloofd dat zij de renovatie van Plein 1944 voor haar rekening mocht nemen.
Jammer dus dat een paar jaar later besloten werd tot een soort 'prijsvraag'. Verschillende architecten dienden plannen in om het aangezicht van Plein 1944 te verbeteren. Uit deze plannen werden in 2002 door een speciale commissie, met daarin de Rijksbouwmeester Jo Coenen, twee plannen uitgekozen. De Nijmeegse bevolking kon vervolgens in een meningspeiling aangeven welke van deze twee plannen er uitgevoerd moest worden.
Jammer genoeg voor de gemeente Nijmegen kwam ING niet voor in de twee plannen die Jo Coenen en zijn commissie uitkozen. Het College van B & W wist niets anders te bedenken dan het in de wind slaan van het advies van de commissie van de Rijksbouwmeester om op die manier toch ING een kans te geven. Via een gelikte reclame-campagne won ING met amper verholen steun vanuit het gemeentehuis vervolgens de meningspeiling.
Let wel: dit zijn de geruchten. Bewijzen kunnen wij niets. Maar dit is wat hullie fluisteren.

Zie ook: MeningspeilingPlein voor iedereenPlein 1944Beetje liegenBeerput

 
Geveldoek

Aan de gevel van Dekkers vd Vegt hing het spandoek met de uitslag van de meningspeiling.
Dit geveldoek was redelijk goed bevestigd. Dat wil zeggen: na een maandje hing het nog goed. Na twee maanden begon het los te raken. Na drie maanden hing het al wat verder los.

Je zou denken dat iemand op het gemeentehuis tegen die tijd al eens nagedacht had over een oplossing. Maar nee.

Zie ook: MeningspeilingNadenkenNadenken 2Daar ga ik niet over

 
Google Earth

Heb je Google Earth op je computer geinstalleerd, bekijk dan Park'44 in vogelvlucht.

Zie ook: Plein 1944Park&

 
Graaf (Paul de)

Nijmeegs Singer songwriter, maakte diverse uitvoeringen van het Plein'44 lied. In de maanden voor de uitvoering is het zowel solo als met diverse andere muzikanten uitgevoerd. Het was 'live' te horen in het radio programma Vroege Vogels. Met zijn band is het gegespeeld op de officiele opening van het Park,
hoor hier hoe Paul de Graaf dit lied zingt

Zie ook: LiedLelijkste plein van NijmegenGaalen, Ted van

 
Grasmaaien

Het inkorten van grassprietjes middels een grasmaaimachine, kan handmatig , electrisch.
Het maaien van het gras op Park'44 gebeurt met een selectie uit de aandeelhouders. In het groeiseizoen (van maart tot oktober) elke vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Zie ook: GrassamenstellingGraszaadBezuinigingen

 
Grassamenstelling

Melange van verschillende grassoorten
Gras is gras, denken veel mensen. Fout! Een van de redenen dat Ajax zoveel problemen kende met haar grasmat in de Arena is dat er steeds een verkeerde grassamenstelling gebruikt werd. Problemen met het gras zijn er niet op Park'44. Mede dankzij de grassamenstelling.
Weinig mensen weten het, en eigenlijk is het geheim, maar de grasmat van Park'44 heeft exact dezelfde samenstelling als de grasmat in de Goffert waar NEC op voetbalt.

Zie ook: Arena grasmatGrasmaaienGraszaad

 
Graszaad

 

 
Griffie

De afdeling ambtenaren die er voor moet zorgen dat de stukken goed door de raad gaan en op het juiste moment op de juiste plek zijn.
Brieven die je aan de gemeenteraad stuurt verdwijnen eerst een week en worden dan “in overleg” bij de ter kennisgeving aan te nemen stukken weggemoffeld. Je krijgt eerst te horen wat de route van een brief is, die verandert echter voortdurend en dan weet ineens niemand meer hoe het zat en hoe het moet. Vervolgens is er iemand van gedachten veranderd en houden ze zich niet eens meer aan hun eigen regels.

Zie ook: Voldongen feitAmbtseedDaar ga ik niet overBrievenNiet verstuurde brieven

Top