A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Kastje

Zie ook: Muur

 
Kinderkopjes

Straatsteen. Ook wel kassei genoemd.
Op het oude plein waren verschillende soorten bestrating toegepast. Naast vierkante witte en zwarte stenen ook kinderkopjes.
In alle begrotingen is ondanks herhaald aandringen van Jac.Splinter nooit een post opgenomen wat deze stenen nog op konden brengen als ze verkocht werden. Wel wist een aantal ambtenaren:
Ze kosten minstens een euro per stuk
Die kunnen worden wegggegooid
Dat is aannemerswinst
Die kunnen we verkopen voor 50 cent per stuk
Die kunnen aan de rand hergebruikt worden
Die moeten weggegooid worden want die stinken
Die kunnen we opslaan op de gemeentewerf en later hergebruiken, waarop een andere ambtenaar reageerde met:
Dan verdwijnen ze daar wel weer op een onduidelijke manier
Jac.Splinter heeft ook nog voorgesteld om elke ambtenaar in het jubileum jaar er een kado te doen en daarmee 1800 pressepapiers uit te delen.
citaat brief gemeentesecretaris Han Bekkers....

Zie ook: Bekkers, HanStratenpatroonAmbtenaarBezuinigingen

 
Kiosk

Gebouwtje waar kranten, tijdschriften, rookwaren, snoep, bloemen enz. verkocht worden.

 
Klacht

Uiting van ontevredenheid.
Uit de gemeentegids: Als u over de behandeling van een gemeentelijke directie of een ambtenaar een klacht hebt dan moet u die in eerste instantie bij de directeur van de desbetreffende directie of instelling indienen. Mocht de klacht daar naar uw mening onvoldoende gehoor vinden dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. postbus 93122, 2509 AC Den Haag, 070-356 35 63.
Toevallig maar wel leuk, toen Jac.Splinter de eerste keer belde met de ombudsman, een instelling waar 150 mensen werken, kreeg hij Hans Burger aan de lijn. “We hebben niet voor niets een flinke uitbreiding gehad in het aantal formatieplaatsen", reageerde hij op de vraag of er veel klachten waren over gemeentelijke wantoestanden. Maar het is wel nodig. Dhr Brenninkmeijer is de Nationale ombudsman.

Zie ook: Depla (Paul)Bekkers, HanHorst, Guusje terWal, Jan terKlachtenprocedure

 
Klachtenprocedure

Aantal afspraken volgens welke de klacht afgehandeld wordt.
Bij 'gevoelige kwesties als deze' wordt heel erg strikt aan die regels gehouden.
"Ik beschouw uw brief als klacht en meng me niet in klachtenprocedures", antwoorde burgemeester Guusje ter Horst aan Jac.Splinter waarmee ze eigelijk zei Ik wil niet weten wat er aan de hand is.

Zie ook: Horst, Guusje terConclusieDaar ga ik niet overRekenkamerKastje

 
Klappaaltjes

Obstakels die moeten voorkomen dat auto's ongevraagd ergens oprijden.
Klappaaltjes stonden ook op Plein 1944. De eerste serie paaltjes bij de inrit aan de bushaltekant bestond uit drie klappaaltjes. Die werden niet al te lang nadat ze waren omvergedrukt vervangen door 'Amsterdammertjes' die iets degelijker zijn. zie extra kosten

Zie ook: Plein 1944Hulpdienst

 
Koperen fluit van verdienste

(voor de stripkenners onder ons: Motoragent Dreutel uit 'De Generaal' van Peter de Smet, wilde zoveel mogelijk bonnen uitschrijven, en hoopte daarmee een het eind van het jaar de koperen fluit van verdienste te krijgen...)
De echte wereld is niet anders... In dit land is bijvoorbeeld afgesproken dat er per jaar zo en zoveel boetes uitgeschreven moeten worden. Doelen stellen heet dat. Vandaar dat elke stadswacht zijn best doet om bonnetjes onder de voorruit van net te lang geparkeerde auto's te schuiven.

Zie ook: Agent 422

 
Kostenneutraal

 

 
Kunstgras

Gras van plastic.
Voor enkele ambtenaren was dit hun gouden ei: leg geen echt gras aan op het plein, maar kunstgras. Het is groener dan echt gras en je kunt er allerlei evenementen houden zonder dat je bang hoeft te zijn voor schade.
Er moest en zou van Jan ter Wal gekeken worden naar de uitvoering in Kunstgras. "Het is een optie" klonk er vastberaden en beslist, dus Remy Kruytzer ging als erkend ambtenaar eerste klasse vakkundig en stelselmatig aan het werk. Chris Voets, de vertegenwoordiger van Barenbrug Holland BV, koninklijk graszaden leverancier werd ontboden en kreeg de volgende vragen voorgelegd: "Op kunstgras ga je niet picknicken", antwoordde Jac.Splinter hierop. De kunstgras-optie verdween hiermee gelukkig voorgoed van tafel.

Zie ook: Plassen tegen een tentApen en berenRisicomijdend gedragDrogreden

 
Kwaliteitstijdstip.

Het moment van de dag waarop de controlerend ambtenaar van de gemeente Nijmegen komt beoordelen of het gras er bijligt zoals afgedwongen is in het Beeldkwaliteitsplan uit de aanbestedingsleidraad.

wat een prachtig woord eigenlijk die opeenvolging van klanken met enkel i, e, t, s, j en d...

Zie ook: AanbestedingsleidraadBeeldkwaliteitplan

Top