A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Nadenken
Nadenken is gericht denken, aldus de Dikke Van Dale.
Met gericht nadenken probeer je vooraf in te schatten of de keuze die je wilt maken een goede is. Vooraf nadenken is slim. Het voorkomt dat je blundert en het vergemakkelijkt het nemen van een beslissing.
“Zal ik bami nemen of gado gado?”
“Vraag ik een uitkering aan of overval ik een oud vrouwtje?”
“Leggen we kunstgras op het plein of echt gras?”

Even nadenken en je weet het antwoord. Tenminste. Zo werkt dat bij de meeste mensen.
Binnen de gemeente Nijmegen werkt het anders. Daar leidt nadenken niet tot een beslissing. Per definitie niet. Want wanneer jij een beslissing neemt, ben jij ook degene die alle hoon, pek en veren over zich heen krijgt wanneer die beslissing verkeerd uitpakt. Voor een ambtenaar betekent nadenken dus niet ‘gericht denken’, maar betekent het ‘langdurig denken’.
Wanneer er na de nodige tijd echt een beslissing verwacht wordt, kent de ervaren ambtenaar zijn vluchtweg: “Ik moet hierover eerst contact opnemen met [naam afdeling/naam chef/naam wethouder].”

Zie ook: Daar ga ik niet overVerkeerd geadresseerdBrievenNadenken 2Ambtenaar

 
Nadenken 2

Van tevoren proberen in te schatten wat er zou kunnen gebeuren als.,
Gebeurt op gemeentelijk nivo alleen in de negatieve richting. Alles wat er ook maar enigszins mis kan gaan moet en zal tot in den treure besproken worden en doorgeannalyseerd worden. Nadenken gebeurt meestal nadat men informatie heeft gekregen. Dat is dan weer teveel gevraagd voor sommige belangrijke mensen. Die bedenken zelf wel wat en weten dat dan heel erg zeker en roepen dan voortdurend dat iets niet kan omdat ze het zeker weten. Als je dan bewijst dat het niet klopt laten ze een adviseur inhuren om hun gelijk te kopen.

Zie ook: Apen en berenBeurs van de buurvrouwPlassen tegen een tentAdviseurRekenkamer

 
Namen noemen

Het vermelden van een naam.
Het is niet netjes dat hij namen noemt van ambtenaren in de brief aan het college" zei Marc Theeuwes, gemeenteambtenaar, op 27 april 2005 tegen Clem Bongers, de vriend van Jac.Splinter. Die dag heeft Jac.Splinter de correspondentie tussen stichting en gemeente uitvergroot en in de etalages van het voormalige dekker vandevegt-pand gehangen.

Welke mensen waren er, los van de gemeenteraad, vanuit de gemeente Nijmegen bij de voorbereidingen van Park'44 betrokken?
In willekeurige volgorde staan hier de namen die in de stukken voorkomen en om het tellen wat makkelijker te maken hebben we een streepje bij elke tiende naam gezet...
Paul Depla
Ton Hirdes
Hans van Hooft
Guusje ter Horst
Henk Berends
Hans Bongers
Roel Hartenhof
Theo Jacobs
Erik Kraay
- Han Bekkers
J.Kosters*
Ingrid de Boer*
Remy Kruytzer
H.P.M. van der Burgt*
Jos Rikken
J.Hulzebos*
Rein Levendig
Alex de Ligt
Peter Jensen
- Fred Aalders
Peter Lucassen
Erik Mol
Geert van Rumund
John van Sambeek
Ruud Schilder
Lenie Scholten
Ward Verkuijlen
Mathieu Schouten
Freya Stob
- Jan ter Wal
Marjo van Ginneken
Jan van Abelen
H. Vervoort*
Piet Hein Kolff*
Laura van der Poel*
Ton Sterk*
Peter de Haan*
Erik Maessen*
Elly Dupont *
- Frans Meussen *
Emile Huting*
Ton Bouwmeester*
Wim Wentink
Jurgen Nieuwkoop
Rein Levendig
Ellen Hoenderkamp
Martin Friesen
Iris de Vree
Tine Jorritsma
- Hans Eijsbouts
Dhr Wanders
en nog een brandweerman
agent 422
en een collega of acht die naar de vergunning voor het zeefdrukken kwamen informeren
nagenoeg alle Griffie medewerkers
zo'n beetje alle secretaresses van het college en de afdelingen
en niet te vergeten alle portiers, postkamermedewerkers, bodes en overig ondersteunend personeel...
De met een * gemarkeerde namen komen wel in de stukken voor maar daar is door de stichting en Jac.Splinter nooit telefonisch danwel in vergadering kontakt mee geweest, wat hun rol in het geheel is is onduidelijk.

Zie ook: ConclusieRekenkamerOnzorgvuldigNotulenPeter Principle

 
Niet verstuurde brieven

Brieven die niet verstuurd zijn,.
Het citaat hieronder is afkomstig uit een email-bericht van Martin Friesen van 5 januari 2006. De typefouten hebben we laten staan.
Geachte heer Splinter,
Naar aanleidng van uw mailwisseling met de burgemeester heb ik in mijn administratie een check gemaakt of wij binnen Openbare Ruimte mede debet zouden kunnen zijn voor uw boosheid. Ik trof daarbij een niet geheel duidelijke situatie aan t.a.v. de beantwoording van uw mail dd. 07-11-2005. Voor bijgaande door mij geconcipieerde brief heb ik mijn secretariaat opdracht gegeven zorg te dragen voor verzending. Ik kan niet (meer) nagaan of deze bewuste brief nu wel of niet aan u is doorgemaild; de betreffende secretaresse is ookkk nog eens 4 weken met vakantie. Navraag is daarom niet mogelijk.
Indien blijkt dat de brief niet is doorgemaild neem ik hiervoor de verantwoordelijkheid en bied daarvoor mijn excuses aan. Indien e.e.a. wel is verzonden dan is mijn zorg naar u minder doch meer gericht op de interne organisatie.

Er zijn meer brieven nooit verstuurd aan Jac.Splinter of aan Stichting Park'44.
De brief van 5 april 2005 over het collegebesluit dat toen genomen is is nooit verstuurd. Dat kon ook niet want het besluit was niet openbaar !?!? Er wordt nu wel steeds verwezen naar die bewuste brief om te beargumenteren dat vanaf dat moment de bijdrage van de stichting 88.000 euro zou moeten zijn.
De rekenkamer noemt in haar rapport ook een brief van het college van 3 mei 2005 met daarin een voorstel voor een betalingsregeling. (Eenmalig 38.000 euro en maandelijks een bedrag van 1.000 euro). De brief is wel geschreven, maar nooit verstuurd.
Een maand later stuurt het college van B&W wel een andere brief met een betalingsvoorstel. Daarin moet de stichting opeens 24 maanden lang 1.500 euro betalen. Vreemd....
Wij hebben geen collegebesluit kunnen terugvinden waaruit blijkt dat de op 3 mei vastgestelde betalingsregeling is gewijzigd", meldt het rapport van de Rekenkamer.

Zie ook: RekenkamerMoeilijkBeerputReactie

 
Nieuwenhuizen, Arge

Onvervaard betrokken journalist, oud-redacteur Nijmeegse Stadskrant.
Arge Nieuwenhuijzen schreef samen Jac.Splinter de Zondagkrantrubriek 'Zo Kan Het Ook'. Hielp eveneens mee bij de totstandkoming van dit woordenboek.

Zie ook: ColofonZondagkrantZo kan het ook!

 
Notulen

Kort schriftelijk verslag, samenvatting, van wat behandeld is in een vergadering
Sinds 2005 worden geen notulen meer gemaakt van vergaderingen bij de gemeente Nijmegen maar wordt er wel een geluidsopname gemaakt, Die dan vervolgens wel weer in zijn geheel uitgetypt kan worden als bv de rekenkamer daarom vraagt. Dit is een manier om een drempel op te werpen voor mensen die even kort willen weten welke onderwerpen ter sprake kwamen en wat er ter vergadering gezegd is.
Jac. Splinter heeft een vergadering meegemaakt die geluidsgeregistreerd werd maar waar na het tweede half uur hetzelfde bandje wederom omgedraaid werd... Van dat verslag is uiteindelijk wel een afsprakenlijst gemaakt. zie ook marktkramen zie

plaatje van de ZKHO

het verslag van de gemeenteraadsvergadering op 27 april 2005

Zie ook: KastjeMuurAfspraakGriffieRekenkamer

Top