A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Daar ga ik niet over
Afgeschoven verantwoordelijkheid.
Vaak geuit door ambtenaren om te voorkomen dat zij om watvoor reden dan ook ergens de schuld van zouden kunnen krijgen. Varianten:
"Ik denk dat u hiervoor bij mijn collega moet zijn."
"U bent verkeerd."
"Wie heeft u naar mij toegestuurd?"
"Tja. Het systeem he?"
"Hiervoor moet u niet bij mij zijn."

Zie ook: NadenkenDooddoenerHooft sr., Hans vanMuurAmbtenaar

 
Daklozenzwerfafvalteam

Zwervers die zwerfafval opruimen.

Zie ook: AfvalZwerfvuil verwijderen

 
DAR

Reinigingsdienst in Nijmegen. Zorgt ervoor dat alles schoon en fris is.

Zie ook: ErgernisAalders FredAfval

 
Dekking

Zekerheid tegen enig financieel risico
25 april 2005 was oorspronkelijk de uiterste inleverdatum voor het dekkingsoverzicht van de stichting Park'44. Deze datum werd begin april vervroegd op verzoek van gemeentesecretaris Han Bekkers. Omdat er meer tijd nodig zou zijn voor de beoordeling? Op 11 april werd de inlevertijd van de aannemersoffertes verschoven naar 18 april omdat ze meer tijd nodig hadden voor het maken van een goede offerte.
Dan pas werd duidelijk hoe hoog de bijdrage van de stichting zou moeten zijn. Na twee jaar onderhandelen krijg je 18 uur voor de deadline te horen wat het kost....

Zie ook: Bekkers, HanOfferteAannemerRekenkamer

 
Depla (Paul)

Wethouder P. F.G. Depla, loco-burgemeester, PvdA
Portefeuille: Ruimte & Bouwen, Sport, Werk & Inkomen

In het vorige college (en in dit nog steeds ook) verantwoordelijk wethouder voor de aanleg van Park'44 en de perikelen die daar aan vooraf zijn gegaan. Verantwoordelijk voor wat bijvoorbeeld Henk Berends en Wim Wentink (niet) doen.
Heeft op zijn bureau een foto van vrouw en kinderen staan, picknickend op het proefprojektgras van Park'44.
Draait zich om als er in januari 2004 tegen hem gezegd wordt dat Henk Berends tegen hem liegt en zegt dan "Dat wil ik niet geloven."
Een andere uitspraak uit zijn mond: Wanneer neemt Henk nou eens een beslissing?" de reactie van Henk Berends een paar dagen later was Zei hij dat echt?
Paul Depla zwijgt 16 januari 2007 op de persconferentie als hem gevraagd wordt naar de gang van zaken in de voorbereiding van Park'44. Voor een gesprek met de redacteur van "de Brug" heeft hij het "te druk".

Zie ook: Beetje liegenCollege van B&WGemeenteraadHorst, Guusje terOnbeschoft

 
Donateur

Iemand die schenkingen doet, meestal voor een goed doel.
Wie in zijn achtertuin een grasveld van 100 vierkante meter aanlegt, is ongeveer 200 euro kwijt. De kosten voor de aanleg van Park'44 zouden volgens de calculatoren van de gemeente Nijmegen een veelvoud van dat bedrag zijn: 270.000 euro maar liefst. De gemeente Nijmegen wilde pas tot aanleg van Park 44 overgaan als er substantiele steun (lees: geld) van de Nijmegenaren kwam. Vandaar dat het plan werd gelanceerd om aandelen te verkopen. Daarnaast zijn er door Jac.Splinter voortdurend oplossingen aangedragen om het geheel goedkoper te maken.

Zie ook: Ik zag zes berenBegrotingRekenkamerOnvoorziene kosten

 
Dooddoener

Vaak bijdehante opmerking, bedoeld om een discussie van het onderwerp af te brengen, het doet het dood slaan.
Burgmeester Guusje ter Horst had als voorzitter van een vergadering nooit dooddoeners nodig om een discussie abrupt te stoppen. Die zei gewoon: "Ik geef u het woord niet. Punt uit." Of ze zei: "Ik wil er niets meer over horen." Waarna iedereen verbouwereerd zweeg.
Andere politici hadden zo'n machtswoord meestal niet. Dooddoeners brachten dan uitkomst. Deze, uitgesproken door wethouder Hans van Hooft in een commissievergadering, willen wij u niet onthouden:
Wethouder van Hooft: "kijk, wij hebben het aanbesteed, mevrouw Roorda, en dan komt de goedkoopste aannemer er uit."
Mw. Roorda: "Maar er waren geluiden dat het gewoon veel goedkoper kon."
Wethouder van Hooft: "Ja, je kunt het ook zwart laten doen, dan is het veel goedkoper."

Zie ook: Hooft sr., Hans vanGemeenteraadHorst, Guusje terEindeloos vergaderen

 
Doofpot

In de moderne betekenis wordt "in de doofpot stoppen" figuurlijk gebruikt, om aan te geven dat men onwelvallige gebeurtenissen liever niet in de openbaarheid brengt en er zoveel mogelijk over zwijgt.
Of er werkelijk sprake is van een doofpot ten aanzien van Park'44 laat de gemeentelijke rekenkamer in haar rapport een beetje in het midden, maar de Rekenkamer concludeert wel het volgende:
"De controleerbaarheid van het project laat ernstig te wensen over. Belangrijke oorzaak hiervan is dat het dossier verre van volledig is. Dat geldt voor het dossier dat bij aanvang van ons onderzoek aan ons is overgdragen als zijnde het volledige dossier, maar dat geldt ook voor het formele dossier dat wij bijna aan het einde van ons onderzoek ontvingen. Alleen door de stukken die wij aanvullend zelf hebben verzameld én (op ons verzoek) van de heer Splinter hebben ontvangen, was het mogelijk het verloop van het project te beoordelen."

Zie ook: BeerputAfspraakRekenkamerControle

 
Drainage

In de eerste begrotingen werden kapitalen opgenomen voor drainage. (wordt nog aangevuld met cijfers)

 
Drogreden

Een drogreden is een onjuiste, kromme redenering.
De gevolgde redenering lijkt aannemelijk, maar is dat niet. Een groot nadeel van een drogreden is dat je zoveel woorden nodig hebt om de drogreden eruit te vissen.
“Hij heeft het gedaan, want hij heeft geen alibi” is een drogreden.
“Er kan geen gras op Plein 1944 want er moet kermis op gehouden worden” is een drogreden.
Het een is geen gevolgtrekking van het ander. Al wordt dat wel als zodanig gepresenteerd. Veel ambtenaren van de gemeente Nijmegen begonnen over de kermis als obstakel om de komst van het gras tegen te houden. Het gras zou daar niet tegen kunnen. We willen natuurlijk niemand op ideeen brengen, maar de veronderstelde kwetsbaarheid van het gras op het Valkhof is nooit een argument geweest om geen gemeentelijke vergunning af te geven voor de Valkhofaffaire of voor de Dag van het Levenslied op het Valkhof.
Regelmatig worden er op de prachtige groene zoden van het Goffertpark popfestivals georganiseerd waar tienduizenden mensen op het gras staan te dansen. Sterker nog: al jarenlang wordt er binnen de gemeente Nijmegen geopperd om de kermis juist naar de Goffertweide te verplaatsen.
Heeft het gras dan niet te lijden van die evenementen? Natuurlijk wel. Maar gras is sterker dan je denkt. En de ervaring in de Goffert en op het Valkhof leert dat je een paar weken na een groot evenement niets meer van de schade terugziet. En wat blijkt nu het gras op Plein 1944 er eenmaal ligt: daar werkt het, geheel tegen de verwachting van sombere ambtenaren in, precies op dezelfde manier.

Zie ook: Apen en berenArena grasmatRisicomijdend gedrag

Top