A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Offerte
Een aanbieding op aanvraag van de kosten voor nog te verrichten werk.
Je probeert die offerte zo scherp mogelijk te maken, want offertes worden vrijwel altijd aan meerdere bevrijven gevraagd en degene die het goedkoopst is, die krijgt het werk.
Stel nou, gewoon puur hypothetisch, stel nou eens dat een bedrijf door een gemeente gevraagd wordt om voor een bepaalde klus een offerte op te stellen. En stel nou, puur hypothetisch, dat dat bedrijf weet dat er geen offertes bij concurrerende bedrijven gevraagd worden. Zou dat bedrijf dan nog zo’n scherpe offerte maken? Of zou er hier en daar wat extra marge genomen worden?

Zie ook: BegrotingKunstgrasAdviesbureauBezuinigingenBeurs van de buurvrouw

 
Onbeschoft

lomp, grof in manieren ook wel hufterig,
Voorbeeld: "Jongens wegewezen, schiet op, ik heb nog een afspraak." Aldus Paul Depla op 15 maart 2005 in een poging abrupt een einde te maken aan een 'vergadering' over de opmerkelijke verschuiving in de getallen van de zoveelste begroting. Maar nu een verschuiving die ineens 35.000 euro voordeel voor zijn afdeling opleverde.

Zie ook: AfspraakDepla (Paul)BegrotingVoorjaarskermis

 
Ontkoppeling

Het loskoppelen
Op het stenen Plein 1944 waren putten waarin het regenwater kon weglopen. Nu er op het plein minstens 1400 vierkante meter gras ligt, zijn en aantal putten feitelijk overbodig. Het regenwater kan in de grond wegzakken.
Voor deze ontkoppeling van het riool kan de eigenaar van de grond per vierkante meter subsidie aanvragen. Dat levert de eigenaar een slordige 5.000 euro op. Dat is snel verdiend voor het schrijven van een briefje. Stichting Park ’44 heeft de gemeente Nijmegen, de eigenaar van de grond, in het voorjaar van 2005 gewezen op deze subsidie. De gemeente Nijmegen denkt nog altijd na over een subsidieaanvraag.

Zie ook: NadenkenBezuinigingenPark&Afwatering

 
Onvoorziene kosten

Te verwachten extra uitgaven vanwege mogelijke 'vergeten' kosten.
Per begroting varieerde dit bedrag tussen 5 en 15%. Hoe gedetaillerder de begroting ook werd de post onvoorzien werd niet minder. Vreemd ook dat het om een percentage gaat en vreemd ook dat niemand dan denkt om de zaak nog eens goed door te nemen en te kijken of er wereklijk iets over het hoofd is gezien. " We zetten dit er bij omdat je nooit zeker weet wat je tegenkomt, en anders houden we gewoon geld over" aldus Remy Kruytzer in een van de bespreking van de cijfers.
In de verantwoording op 26 april en in de reactie van het college van 16 januari 2007 waarom Park'44 239.000 euro zou moeten kosten is nergens sprake van onvoorziene uitgaven. Er duiken wel ineens nieuwe kostenposten op die niet in eerdere begrotingen terug te vinden zijn.

Zie ook: Beurs van de buurvrouwBegrotingBezuinigingenConclusieDonateur

 
Onzorgvuldig

Zorgvuldigheid betekent 'iets met zorg doen'.
De rekenkamer noemt de gemeente uiterst onzorgvuldig met betrekking tot Park'44. Guusje ter Horst, het College van B&W, de gemeentesecretaris, ambtenaren: stuk voor stuk hebben ze onzorgvuldig gehandeld, zegt de Rekenkamer. De rekenkamer geeft onder meer de volgende voorbeelden van onzorgvuldig gedrag door de gemeente:
 • De (voorbereiding) van de besluitvorming door het college. Op 26 april 2005 heeft het college besloten dat de aanleg van Park ’44 niet doorgaat. Volgens het bijbehorende collegevoorstel volgde dit besluit uit eerder genomen besluiten van het college. Dat blijkt echter niet het geval.
 • De communicatie met de Stichting Park ’44 en de heer Splinter Wij zijn van mening dat de communicatie van de gemeente met de Stichting Park ’44 en de heer Splinter niet voldoet aan de daaraan te stellen normen voor zorgvuldigheid.
 • In zijn algemeenheid vinden wij het opvallend dat geen afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de gemeente omgaat met de Stichting Park ’44 en de heer Splinter. Worden zij behandeld als partner waarmee de gemeente samen een project uitvoert? Worden zij behandeld als burgers met een leuk idee dat door de gemeente wordt uitgevoerd? En wat betekent dat voor de manier van werken en communiceren?
 • Diverse brieven van de Stichting of de heer Splinter zijn laat beantwoord (bijvoorbeeld over de betalingsregeling (na vier maanden) en over de klacht over de gemeentelijke projectleider (na 6 maanden));
 • Brieven en e-mails die (in onze ogen) aan de Stichting verstuurd hadden moeten worden, zijn verstuurd aan de heer Splinter (bijvoorbeeld over de hoogte van de bijdrage van de Stichting, over de onderbouwing van de hardheid van de bijdrage van de Stichting en over de afhandeling van de klacht betreffende de gemeentelijke projectleider);
 • De Stichting (en de heer Splinter) zijn niet (schriftelijk) op de hoogte gesteld van diverse belangrijke besluiten (bijvoorbeeld over het collegebesluit van 5 april 2006 en over de laagste inschrijving).
 • Zie ook: GemeenteraadCollege van B&WAmbtenaarNiet verstuurde brievenHorst, Guusje ter

   
  Overdrachtsrapportage

  Rapport waarin verloop en stand van zaken vermeld wordt als een andere ambtenaar zich verder over de zaak mag/moet/wil gaan buigen.
  Gemeentesecretaris Han Bekkers heeft Henk Berends om een overdrachtrapportage gevraagd nadat Jac. Splinter zijn beklag had gedaan bij de gemeentesecretaris over het liegen van Henk Berends over de stand van zaken en het voortdurend traineren van Park'44. Op de vraag wanneer Henk Berends die rapportage afheeft antwoordt Han Bekkers dat dat zo spoedig mogelijk moest gebeuren. Toen Jac. Splinter Han Bekkers vervolgens attenteerde dat dat bij Henk Berends nog wel eens een maand of twee kon zijn is er druk op gezet. Twee weken later was de overdrachtsrapportage 'klaar'. Jac Splinter kreeg deze toen doorgemaild en werd door Han Bekkers gevraagd om er zijn commentaar bij te voegen.
  Lees hier de overdrachtsrapportage met opmerkingen van Jac.Splinter
  .

  Zie ook: Beetje liegenBerends, HenkBekkers, HanBeerput

  Top