A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Schatting
Raming
Om helderheid te krijgen in de kosten van een project probeer je er achter te komen wat iets kost.
Voorbeeld. Je wilt weten hoevel het gras kost en dan bel je een grasleverancier en vraagt naar de vierkante meter prijs, je meet de plek op waar het nieuwe gras moet komen en je vermenigvuldigt het aantal vierkante meters met de prijs van het gras.
Niet bij de gemeente Nijmegen. Daar vraagt een ambtenaar aan een adviesbureau een prijs, die wordt zonder specificatie gegeven en is dus waar want het gaat om een gerenommeerd bedrijf. Hay Arts bv uit Arnhem heeft voor een schatting van de gemeente Nijmegen een prijsopgave gedaan van 104.950,= euro. Niet gespecificeerd, en Roel Hartenhof nam het klakkeloos over.
voorbeeld 2
Je berekent wat het kost om platen over gras te leggen om ze af te dekken bij evenementen. En dan weet je dat je dat vier keer per jaar moet doen en dat drie jaar lang. Elke organisator in de stad weet dan dat je voor zo'n gegarrandeerde afname korting kunt bedingen. Nee, de gemeente Nijmegen begroot dan net zo makkelijk 12 keer de volle prijs en legt daar zelf ook nog eens 15% onvoorzien bovenop. "Dat is gebruikelijk bij alle begrotingen" aldus Rein Levendig, extern aangetrokken Projektleider Aanbesteding.

 
Schoonste stad van Nederland

Jaarlijkse verkiezing waarbij verschillende gemeenten het tegen elkaar opnemen
In 2005 won Nijmegen de wedstrijd 'Schoonste stad van Nederland'. In een uitermate discutabele eindstrijd kreeg Nijmegen deze titel . De halve stad was sprakeloos. "Hoe smerig moeten die andere steden wel niet zijn", vroeg iedereen zich af.
Een onderdeel van de wedstrijd was het schoonhouden van een vierkante kilometer binnenstad. Precies! Daar viel Park'44 ook onder. Maarrrr de gemeente had net tegenover de Stichting Park'44 bij hoog en bij laag beweerd dat het niet mogelijk zou zijn om met 400 aandeelhouders een grasveldje van 60 bij 30 meter schoon te houden. De DAR deed haar uiterste best om de binnenstad schoon te houden maar mochten van de wethouder het gras niet meer aanraken, ook het zwerfafvalteam kreeg te horen dat ze niet meer aan het gras mochten komen. Fred Aalders (kwaliteitsbeheer en Reiniging) bij de gemeente Nijmegen kreeg het een beetje benauwd toen jac. Splinter hem vertelde dat hij genoeg had van de Darmedewerkers die wel afval op het gras lieten vallen bij het schoonmaken van die bakken, maar dat ze het niet opruimden.
"Dat mogen ze niet meer" mompelde hij.
"Van jouw baas?", informeerde Jac.Splinter.
Hij knikte .
Op de opmerking van Jac.Splinter dat dat wel een leuk bericht in de krant kon opleveren liet hij doorschemeren dat hij er werk van zou gaan maken... en zie..de DARmedewerkers mochten een tijdje later wel weer aan het gras komen.

Zie ook: AfvalBeeldkwaliteitplanLelijkste plein van NijmegenAalders Fred

 
Second Opinion

popi term voor Vergelijkend warenonderzoek in opdracht.
wordt ook wel aangevraagd als men de feiten wil toetsen. Is in het geval van park'44 gebruikt om de eigen onkunde te verbloemen en zelf niet na te hoeven denken.
Voorbeeld:In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Royal Haskoning de cijfers van Jac.Splinter (95.000euro )en de bijgestelde 2e begroting van Roel Hartenhof (bijna 250.000 euro)geanalyseerd. De conclusie was toen al, in april 2004, dat de ramingen van de gemeente te hoog waren en dat de offertes niet goed bekeken konden worden omdat die niet gespecificeerd waren.
We hebben bij Haskoning een verzoek ingediend of we het rapport digitaal konden krijgen.
Van het papieren exemplaar liggen er nog tien - ongebruikt- in het atelier van Jac.Splinter.(Die heeft deze stapel van Remy Krutzer gekeregen toen die ze wilde wegggooien... Ze kwamen van Henk Berends bureau.. )
Het embargo dat erop gelegd was (waarom mag Joost weten) is officieel nooit opgeheven...

Zie ook: AdviesbureauBeurs van de buurvrouwBureaucratieOnvoorziene kostenVoorlopige versie

 
Sluitende begroting

Kloppende begroting zonder opvallende verschillen. Vaak verkregen middels creatief boekhouden.
Een begroting kloppend maken is geen kunst. Je zegt dat je inkomsten verwacht en het lijkt okee. De afrekening kloppend krijgen is een ander verhaal.
Bel voor de lol eens naar de gemeente Nijmegen en vraag naar de begroting van de inkomsten en uitgaven rondom de park'44. Laat ons weten hoe lang je er mee bezig bent geweest en hoe recent de cijfers zijn....

 
Specificatie

Vermelding van de afzonderlijke onderdelen waar een totaal uit bestaat. Ook wel toelichting , verduidelijking.
Jac.Splinter: "Hoe komen ze bij dat bedrag van 104.000 euro voor een grasveldje van nog geen 1500 vierkante meter?" in een eerste reactie op de berekening van Roel Hartenhof. Hij kwam op ruim 500.000,= euro aan kosten voor aanleg en onderhoud van Park'44.
Henk Berends en Roel Hartenhoff: "Het is een gerenomeerd buureau en die weten toch wel waar ze het over hebben!"
De gemeente heeft nooit een specificatie gekregen en ook nooit gevraagd aan Hay Arts bv.overigens...
"het bedrag lijkt erg hoog maar is mogelijk wel te onderbouwen" aldus de second opinion van Royal Haskoning. zie: dubbel tellen , second opinion,

Zie ook: AdviseurBegrotingBezuinigingen

 
Spelling

Het correct schrijven van namen en woorden
Jac.Splinter is een moeilijke naam. De volgende variaties worden er in de correspondentie door de gemeente Nijmegen gebruikt jac. jack, jacq, jaq, jacues, jaques met en zonder hoofdletters....

 
Stratenpatroon

(Schematisch) Overzicht van straten, pleinen, steegjes etcetera dat men verkrijgt wanneer men van bovenaf neerkijkt op een stad of dorp.

Plein 1944 is geen natuurlijk plein. Er hebben eeuwenlang huizen gestaan en mensen gewoond. De oorlogshandelingen in 1944 brachten daar verandering in. Dwars over het plein liep tot aan 1944 de Houtstraat, die vroeger tot aan de Pauwelstraat liep. Drie ‘gasjes’ kwamen op de Houtstraat uit. In het ontwerp voor Park’44 is het vooroorlogse stratenpatroon terug te vinden. Er is wel een klein beetje gesmokkeld: voor Park'44 is het stratenpatroon een meter of dertig verschoven richting Zeigelhof.

Zie ook: Gassen en gasjesEssers, RobZo kan het ook!Verkeerd getraceerd

 
Struisvogel

Vogel die zijn kop in het zand steekt; beeldspraak voor de methode om vooral niet te willen weten wat er aan de hand is. wordt ook gebruikt in: struisvogelpolitiek:
“Vertel me niet wat ik niet moet weten”. Als je niet weet dat iemand tegen je liegt kun je en hoef je er ook niets tegen te doen.
Voorbeeld: Als Jac.Splinter tegen Paul Depla in januari 2004 zegt dat de informatie die Henk Berends aan de wethouder geeft haaks staat op de informatie die Jac.Splinter te horen heeft gekregen draait Paul Depla zich met een “dat wil ik niet weten” om. Als Jac.Splinter dat drie keer tegen Paul Depla gezegd heeft maakt hij er melding van bij Wim Wentink, de baas van Henk Berends en die ontkent in alle toonaarden dat er sprake zou kunnen zijn van tegenwerking,vertragingstacktiek danwel obstructie. "Nee hoor, wij vinden dit allemaal een geweldig plan." Jac.Splinter brengt van dit gesprek verslag uit bij de gemeentesecretaris Klik hier (In de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2004 wordt besloten dat Han Bekkers de coordinatie van Park’44 overneemt.)

Zie ook: Berends, HenkWentink, WimDepla (Paul)Alle namen?

Top