A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Lelijkste plein van Nijmegen
Kwalificatie voor Plein 1944 voordat park'44 aangelegd werd.
Het Stationsplein heeft vervolgens die status gekregen. Het Kelfkensbos is tegenwoordig een goede tweede, hoewel de stenen vlakte rondom de Marienburgkapel en de Waalkade ook hoge ogen gooit in deze competitie. Matthieu Schouten is binnen de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor deze multifunctionele leegheid.

Zie ook: Multifunctioneel.Plein voor iedereenPlein 1944

 
Levendig, Rein

Projectleider van Park'44 vanaf mei 2005. Volgde Jan ter Wal op.
Opmerkelijk: in twee jaar tijd kende Park'44 vanuit de gemeente Nijmegen maar liefst vier verschillende projectleiders: Henk Berends, Han Bekkers als overgangscoordinator in november 2004, Jan ter Wal en Rein Levendig.
Opdracht wie tekende wanneer met de aannemer het kontrakt voor aanleg en onderhoud van Park'44?

Zie ook: Wal, Jan terBerends, HenkBekkers, HanProjectleider

 
Lezen

Het vermogen om combinaties van letters op te nemen in het geheugen en vervolgens met de daardoor opgenomen informatie iets te doen.
Wordt door ambtenaren vooral gebruikt om loonstrookjes en krantenartikelen over jezelf te verwerken.
Geldt niet voor plannen en rapporten, begrotingen en offertes, die blader je door en daarvan bekijk je alleen de laatste cijfers en de conclusie. Die neem je voor waar aan en daar baseer je oordeel op.
Paul Depla kon in een minuut de offerte “Gras erover” lezen en wist toen al dat er een second opinion moest komen. De berekening kon nooit goed zijn, oordeelde Depla. Dat de offerte van Roel Hartenhof te hoog was zag hij niet zo. Depla heeft nooit de moeite genomen om er eens voor te gaan zitten en fatsoenlijk te lezen. Hij wist helemaalniet waarover hij het had. Zelfs op 15 maart toen we vroegen waarom er bij hem 35.000 euro minder op zijn begroting stonden zijn bijdrage navenant lager was geworden deed ie alsof hij van niets wist en beloofde het uit te laten zoeken. De stichting wacht nog op antwoord.

Zie ook: Depla (Paul)ZorgvuldigheidOnzorgvuldigConclusieRekenkamer

 
Lied

PLEIN'44 WORDT PARK'44

Hier in de stad is een plein
Dat er niet had mogen zijn
Maar niemand kan er omheen
Alle wegen die leiden erheen
Het is ook een leegte, misschien
Wat verdwenen is, kun je niet zien
Maar het ligt als een stil monument
Voor wie de geschiedenis kent

Kom naar Plein'44
Een plek in de stad die je niet mag vergeten
Ooit waren hier straten,en huizen en stegen
Toen werd het een wond in het hart van Nijmegen
Deze plek vol van verleden tijd
Vertelt het verhaal van een wrede strijd
Plein'44, de wond werd een wonder
Je bent het bijzonderste plein van de stad
Soms lijkt het een stuk niemandsland
Dat wacht op een meesterhand
Maar het plein is van iedereen
Heel de stad draait er omheen
Kom naar dit Nijmeegse plein
Maak ervan wat het moet zijn
Het verleden wordt nieuw begin
Vul al je wensen maar in

Kom naar Plein'44
En als we daar zijn dan zien we wel verder
Deze plek vol met plezier en gein
Zegt dat er overal vrede moet zijn
Park'44, de wond werd een wonder
Je bent het bijzonderste plein van de stad

Nu komt een Park op dit plein
Dat er niet had kunnen zijn
Als een meester niet steeds onverwacht
Leuke dingen voor de mensen bedacht
Na jaren maakt Jac van dit plein
Eindelijk wat het kan zijn
En de wond, ooit een leegte, een gat
Wordt ‘t mooiste park van heel de stad

Kom mee, naar Park ’44
En als we daar zijn dan zien we wel verder …
Neem een vierkante meter, laat die kans toch niet lopen
Vooral niet vergeten een aandeel te kopen
Deze plek vol met plezier en gein
Zegt dat er overal vrede moet zijn
Park ’44, de wond werd een wonder
Je bent het bijzonderste park van de stad

tekst en muziek: Ted van Gaalen/de vries 050311 hoor hier hoe Paul de graaf dit lied zingt http://www.pauldegraaf.nl/music/Plein44-Paul%20de%20Graaf.mp3

Zie ook: Gaalen, Ted vanGraaf &Plein 1944Park&

 
Logo

Vaak foutief gebruikt woord omdat een logo eigenlijk uit een of meer letters bestaat... ook wel beeldmerk.
Elke zichzelfrespecterende club of organisatie heeft een eigen beeldmerk of logo. Liefst nog voordat ze iets gedaan hebben. Eerst een logo voor Nijmegen 2000 en dan gaan nadenken over wat je eigenlijk allemaal zou kunnen doen in een jubeljaar. (En dan een nieuw beeldmerk laten maken)
Het beeldmerk van Park'44 is het grafisch bewerkte vooroorlogse stratenpatroon. Overal waar nu gras ligt stonden huizen...
zie ook stratenpatroon, rode verf, stoepranden

Zie ook: BeeldmerkStratenpatroon

Top