A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Zeefdruk op stenen
Actie bedacht door Jac.Splinter om de aandelenstand publiekelijk in beeld te brengen.
Jac.Splinter had bedacht om per verkocht aandeel het logo van Park'44 op de vierkante zwarte stenen op t plein te drukken. Elke andeelhouder krijgt een steen uit het plein en dan werd die niet meer wegge gooid. In rood en in groen is het er op geschilderd en er liggen een aantal stenen verspreid over de stad. Want niet iedereen kwam een steen halen tijdens de sloop van het oude plein. Voor wie er nog een wil: Op het terrein bij de Vasim zijn een kleine honderd stenen nog gebruikt voor een mini plein 44 oude stijl en in lent liggen bij Pret op Recept twintig stenen uit het plein als terras.

Zie ook: KinderkopjesLogo

 
Zo kan het ook!

Titel van de column die Jac.Splinter en Arge Nieuwenhuijzen drie en een half jaar lang in de Nijmeegse zondagkrant hebben gehad. Van augustus 2002 tot en met december 2005 werd wekelijks een probleem besproken en vaneen vrolijke oplossing voorzien.
Hieronder aflevering 5 uit oktober 2002.
Kijk voor meer Zokanhetook!-afleveringen op www.jacsplinter.nl
Park‘44
Valt Nijmegen nog wel eens met een stukje stadsontwikkeling in de prijzen, nooit met Plein'44. De kuil, die er in is aangelegd, was geen verbetering. De enigen die het plein zinvol lijken te gebruiken, zijn de skaters.
Daar moet iets mee gebeuren. Gooi die kuil dicht en maak van het plein een groengebied met gras en bankjes, zodat we een echt ‘Central Park’ krijgen. De grond om het plein vol te storten kunnen we halen uit die geplande zandwingebieden in de Waalsprong. Maar voordat die beslissing genomen is, is er een makkelijkere verbetering mogelijk: Haal de tegels er uit. Leg er graszoden in. Graszoden kosten één euro per vierkante meter. Een grasmat voor het ongeveer veertig bij zestig meter metende plein komt dus op zo’n 2400 euro (exclusief BTW). 240 mensen die 10 euro betalen en binnen een week is het plein groen. De paden geven aan waar voor de oorlog de Houtstraat en drie gassen lagen, zodat het plein ook na deze vergrassing zijn monumentale status behoudt. Bovendien is met Park ’44 ook meteen dé locatie voor Bevrijdingsfestivals gecreëerd.

aflevering 5 van de krantenrubriek

Zie ook: ProefprojektBrievenInleidingJac Splinter

 
Zoeken

Trachten iets te vinden
Voorbeeld: je probeert document 41_52595.pdf te vinden op de website van de gemeente Nijmegen. Vroeger was het geen enkel probleem. De gemeentelijke website was overzichtelijk en kende een goede zoekmachine. Chronologisch zoeken? Geen probleem. Filters? Geen probleem.
Maar de gemeente-site moest gemoderniseerd en gereorganiseerd worden. Het resultaat is dat zelfs Google tegenwoordig moeite heeft om de structuur van de gemeentelijke website te doorgronden. En alle documenten zijn van naam veranderd.
Lees ook Het transgalactisch liftershandboek.

 
Zondagkrant

Wekelijks periodiek dat ondanks de titel vaak al op vrijdag op de deurmat valt. Blad waarvan de nijmeegse stadskrant ooit beweerde: "dat het zich net als een geslachtsziekte verspreid onder mensen die het niet willen hebben."
Samen met Arge Nieuwenhuijzen verzorgde Jac.Splinter de wekelijkse rubriek 'Zo kan het ook' in de Zondagkrant. In de rubriek werden problemen in Nijmegen onder de loep genomen, en werd er een passende oplossing bij bedacht. In een van de eerste afleveringen werd voorgesteld om van Plein'44 Park'44 te maken.

Zie ook: Zo kan het ook!Arink, PatrickPark&StratenpatroonNieuwenhuizen, Arge

 
Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid betekent 'iets met zorg doen'.
De rekenkamer noemt de gemeente uiterst onzorgvuldig met betrekking tot Park'44. Guusje ter Horst, het College van B&W, de gemeentesecretaris, ambtenaren: stuk voor stuk hebben ze onzorgvuldig gehandeld, zegt de Rekenkamer. De rekenkamer geeft onder meer de volgende voorbeelden van onzorgvuldig gedrag door de gemeente:
 • De (voorbereiding) van de besluitvorming door het college. Op 26 april 2005 heeft het college besloten dat de aanleg van Park ’44 niet doorgaat. Volgens het bijbehorende collegevoorstel volgde dit besluit uit eerder genomen besluiten van het college. Dat blijkt echter niet het geval.
 • De communicatie met de Stichting Park ’44 en de heer Splinter Wij zijn van mening dat de communicatie van de gemeente met de Stichting Park ’44 en de heer Splinter niet voldoet aan de daaraan te stellen normen voor zorgvuldigheid.
 • In zijn algemeenheid vinden wij het opvallend dat geen afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de gemeente omgaat met de Stichting Park ’44 en de heer Splinter. Worden zij behandeld als partner waarmee de gemeente samen een project uitvoert? Worden zij behandeld als burgers met een leuk idee dat door de gemeente wordt uitgevoerd? En wat betekent dat voor de manier van werken en communiceren?
 • Diverse brieven van de Stichting of de heer Splinter zijn laat beantwoord (bijvoorbeeld over de betalingsregeling (na vier maanden) en over de klacht over de gemeentelijke projectleider (na 6 maanden));
 • Brieven en e-mails die (in onze ogen) aan de Stichting verstuurd hadden moeten worden, zijn verstuurd aan de heer Splinter (bijvoorbeeld over de hoogte van de bijdrage van de Stichting, over de onderbouwing van de hardheid van de bijdrage van de Stichting en over de afhandeling van de klacht betreffende de gemeentelijke projectleider);
 • De Stichting (en de heer Splinter) zijn niet (schriftelijk) op de hoogte gesteld van diverse belangrijke besluiten (bijvoorbeeld over het collegebesluit van 5 april 2006 en over de laagste inschrijving).
 • Zie ook: College van B&WHorst, Guusje terAmbtenaarBekkers, HanBeerput

   
  Zwerfafval

  Afval dat door mensen is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn en afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen. Aldus het Beeldkwaliteitplan behorend bij overeenkomstnr 2005-17.
  Als, bijvoorbeeld, iemand des avonds na 18.00 uur in de Molenstraat last van spierverslapping krijt en het lege frietzakje op de grond dwarrelt ontstaat daar zwerfafval. Dat zwerft dan met de wind mee totdat het op een windstil hoekje blijft liggen en een daklozezwerafvalverwijderaar het de andere dag opof omstreeks tien uur oppikt met zijn of haar knijpertje. De controlerend ambtenaar van de gemeente Nijmegen heeft echter om klokslag 9.00 uur geconstateerd dat er meer dan de norm aan zwerfafvalletjes op het gras ligt en belt voldaan de aannemer dat hij niet voldoet aan de eisen zoals omschreven in het 70 pagina's tellend contract waarin opgenomen de zwerfavalverwijdering.....en die belt dan Jac.Splinter met de vraag waarom hij niet opgeruimd heeft.

  Zie ook: Schoonste stad van NederlandZwerfvuil verwijderenDARAfvalAalders Fred

   
  Zwerfvuil verwijderen

  Het schoonhouden van een omgeving door rondslingerend afval te verwijderen.
  Zwerfvuil op het Plein is volgens de gemeente een groot probleem. Regelmatig is er met de Stichting Park'44 overrleg geweest over het verwijderen van zwerfvuil. Wie goed kijkt, ziet dat dat probleem zich met name na het weekend voordoet en dan met name rond de prullenbakken. Die zitten na een heel weekend meestal overvol. Mensen gooien hun afval om die reden naast de prullenbak.
  De gemeente heeft er vast een dikbetaald extern adviesbureau voor nodig, maar wij geven de tip nu al gratis: dubbele prullenbakken zouden uitkomst kunnen bieden.

  Zie ook: Afval

  Top