A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 
Eenigheid
Ook wel Pompengasje genoemd. Het was een van de drie smalle paadjes van het Park.
Op de plaats van wat nu de noordzijde van Plein 1944 is, lagen tot 1944 drie gasjes: Pompengasje (Enigheid), Rozenkransgas en Scheidemakersgas
Kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C (1822): Het Pompen Gastje;
Wegenlegger 1859: Pompengasje;
Nijmegen 1900: Eenigheid;
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Eenigheid;
Besluit B&W d.d. 18 oktober 1950: intrekking;
Raadsbesluit d.d. 28 februari 1951: intrekking (per 28 februari 1951)
"De gas is genoemd naar een oudtijds aan het einde gelegen begijnhof 'die Eijnichheit' of 'die Eenichheit' (= eenzaamheid). Enicheidtgas (1378). (...)"
(Teunissen 1933)
"De datum der stichting van de Eenigheid is onbekend, maar het komt reeds voor als 'het huis der zusters begijnen, genoemd die Eynichheyt,' in een overdacht van St. Vincentsdag 1433, terwijl in 1440 'die beginen in die Enichheit' 2 rh. gl. als compensatie ontvingen, voor het lei- of pannendak, dat zij in plaats van een stroodak op haar huis hadden laten zetten." (Van Schevichaven 1898, deel II, p. 48)

Zie ook: Gassen en gasjesPompengasjePlein 1944Stratenpatroon

 
Eindeloos vergaderen

Langdurige bijeenkomst waarbij kwesties besproken worden, zonder dat dat leidt tot een besluit of oplossing.
Hoeveel uur er aan hondepoep, zwerfvuil of marktkramen verspild zijn?
Elke ambtenaar, bestuurder had als eerste reactie: Wat doe je met de hondenpoep?
Ergo: 60 keer een kleine vijf minuten per ambtenaar en je zit al aan de vijf uur . En dat is nog heel laag ingeschat....Collectief is er ook over vergaderd.... dan heb je zo een uur werktijd over drollen en wat er mee te doen verprutst. Over de marktkramen is er uiteindelijk een keer vergaderd met negen mensen. De afspraken die daar gemaakt zijn werden meteen diezelfde week nog door de marktmeester genegeerd.
"Ik vind het niet nodig om op zes uur op het plein te gaan staan om daar te kijken of de kraampjes goed neergezet worden, dat zie ik smiddags wel en dan zeg ik er wel wat van", aldus Anita Lamers beheerder van de markt in 2005 in een telefoongesprek met Jac.Splinter (maar verplaatsen kan danniet meer want dan liggen er boeken op ....)
zie marktkramen straatbreedte en Martin van de Wal

Zie ook: BureaucratieAfspraakAmbtenaarVergadersamenstelling

 
Email clausule

Voorbehoud aangaande aansprakelijkheid onder ieder uitgaand e-mailbericht van ambtenaren van de gemeente Nijmegen.
De letterlijke tekst luidt: Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.
Voor dit woordenboek gaat het dan als volgt: Alle informatie in dit overzicht is onder voorbehoud. Stichting Park'44 en de samenstellers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden.
Voor de waarheid zijn ze wel verantwoordelijk...
als ze dat nou ook eens onder een email bericht zouden durven zetten....

Zie ook: AmbtenaarAmbtseedNiet verstuurde brieven

 
Embargo

verbod aan de media om berichten voor een bepaalde datum of tijdstip te publiceren
Voorbeeld; Het embargo op de secondopinion van Haskoning over de verschillen in de begrotingen van Jac.Splinter en de Gemeente Nijmegen is nog steeds niet opgeheven.

Zie ook: OverdrachtsrapportageSecond OpinionErgernis

 
Ergernis

Ook wel irritatie.
U wilt voorbeelden van ergernissen waar wij bij de realisatie van Park'44 tegenaan liepen? Wij noemen u er een paar:
Doorschuiven van het kastje naar de muur
23 ambtenaren die als eerste reageren met de vraag "wat doe je met de hondenpoep?"
Een burgemeester die niet wil weten hoe ze voorgelogen wordt
Een wethouder die niet wil weten dat er tegen hem gelogen wordt
Ambtenaren die niet willen weten dat hun collega de zaak zit te vernaggelen
Een projektleider die liever bilateraal overlegt dan gewoon netjes de zaken op papier zet.
Remy K die vragen stelt over plassen tegen een tent op een grasmat
Brieven die naar verkeerde adressen verstuurd worden

Zie ook: AfvalKastjeMuurDaar ga ik niet overAmbtenaar

 
Essers, Rob

Onvermoeibare luis in de pels van de gemeente Nijmegen. Kritisch volger van gemeente Nijmegen, notoire brievenschrijver en dossiervreter.
Kent de regels beter dan menig ambtenaar of politicus in het gemeentehuis. Is niet te beroerd om de desbetreffende dames en heren daar aan te herinneren middels ingezonden brieven in krant en aan gemeente. Samensteller van het straatnamenregister zie: stratenlijst gemeente Nijmegen
"Aan een Rob Essers hebben we meer dan genoeg" verzuchtte een PvdA-wethouder zittend op het gras van het proefprojekt toen hij de kaarten zag waarmee mensen hun wens voor een groen plein kenbaar konden maken.

Zie ook: BurgerparticipatieProefprojektStratenpatroonAmbtseedBrieven

 
Evenementenplein

Open ruimte in een dorp of stad om wisselende activiteiten op te houden voor grotere groepen mensen
Tegen Jac.Splinter is gezegd dat er voorjaarskermis op Plein 44 gehouden wordt en dat dat ruim 30.000 euro kost aan afdekplaten voor het gras. In maart 2005 verdween die kostenpost uit de begroting. Jac.Splinter maakte bezwaar tegen deze verandering omdat er bij Paul Depla ineens 35.000 euro uit de bijdrage wegviel. De klacht hierover moet nu het rekenkamer rapport er is maar eens officieel ingediend worden.

Zie ook: Multifunctioneel.RekenkamerApen en berenBegrotingDepla (Paul)

 
Ezel en steen

Spreekwoord : een ezel stoot zich niet tweemaal tegen dezelfde steen.
betekent: als je slim bent maak je niet twee keer dezelfde fout. Jac.Splinter is geen ezel want anders had hij niet zo lang vertrouwen gehad in bijvoorbeeld Paul Depla, Henk Berends en Han Bekkers. Aan deze 'stenen' heeft hij zich namelijk meer dan een keer gestoten.

Zie ook: AfspraakErgernisOverdrachtsrapportageJac Splinter

Top