4D
Home / 4D / Zo Kan Het Ook / 86 bezuinigingsfusie
BEZUINIGINGSFUSIE

BEZUINIGINGSFUSIE

Tangen die op varkens en knotsen die op kangoeroes slaan. Soms zijn er combinaties die niet zulke geweldige koppels blijken te vormen. Een ambtenarengroepje bedacht laatst, dat het wel een goed idee is om het Nijmeegs Antidiscriminatiebureau op te heffen en de ADB-taken aan Interlokaal toe te voegen. Beide organisaties houden zich bezig met discriminatie dus dat is niet meer dan logisch. Ook had het bezuinigingsclubje bedacht dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt dat toch aan het landelijke ADB meldt. Waar het kransje geen rekening mee hield, was dat het werkterrein van Het Interlokaal vooral met de integratie van allochtonen is. Of een gediscrimineerde holebi (=afko voor HOmoLEsbischBIsexueel) zich daar zal melden is dan ook twijfelachtig. Dat mensen die gediscrimineerd worden dat eerder zouden melden aan het landelijk bureau is niet te bewijzen. Over de onhandige manier om dit nieuws aan het ADB te melden, eerst in de krant en daarna pas officieel, zwijgen we liever. Je wilt toch niet weten dat eerst belooft wordt vooraf met de aanstaande gebezuinigden te praten en dat dan de burgemeester zelf belt om “sorry, maar helaas” te zeggen.
Toch heeft het fusie-idee zijn merites. Er moet meer gefuseerd worden, willen we hier in Nijmegen het financiële hoofd boven water houden. We gingen op zoek naar interessante combifusies. Zo kunnen de babyconsultatie en de methadonverstrekking wel samengaan. Bij beiden wordt met spuiten gewerkt. Omdat ze daar ook luiers gebruiken, kunnen de mensen met incontinentieklachten daar ook terecht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, kan samengevoegd worden met Vluchtelingenwerk. Ze werken alletwee met asielzoekers.
De oecumenische Stevenskerk kan een moskee huisvesten door er een minaret bij te bouwen.
De volleyballclub kan fuseren met de tennis- en badmintonvereniging. Ze mikken allemaal een bal of shuttle over een net. Het Gilde kan bij hardloopvereniging ’t Haasje: snelle stadwandelingen kosten minder tijd en geld. Het Kronenburgerpark en het Valkhofpark kunnen samengaan want alletwee groen.
De taken van de burgemeesters van Nijmegen, Arnhem en Elst zijn vrijwel hetzelfde, dat kan samen in Elst. Geef ons maar eens een argument waarom twee ambtenaren niet aan één bureau kunnen werken. Omdat alle partijen zich met politiek bezig houden, is één partij voldoende.
Zo voegen we alles samen en is iedereen gelukkig.

Samenvoeger: Jac. Splinter
Samenflanser: Argé Nieuwenhuijzen
Volgende week: Geachte Mevrouw Verdonk,