4D
Home / 4D / Zo Kan Het Ook / 70 nuilverbod
Gij zult niet nuilen

Gij zult niet nuilen
Dat hakte er even in.
Nadat ze een half uur haar gram over Nijmegen uitstortte, stelde ons ons aller burgermoeder op 5 januari een nuilverbod in voor het komend jaar. Een schok ging door het nieuwjaarsreceptiepubliek. Het was zelfs zo dramatisch dat ons aller Gelderlander pas een dag na de nationale pers besefte dat Nijmeegse vriendjespolitiek eigenlijk ‘hotter’ nieuws was.
De receptiegangers zaten met een enorm dilemma: hoe konden ze het, tussen het netwerken door, over Guusjes rede hebben zonder het net ingestelde nuilverbod te overtreden? Dat lukte dan ook niet en als de politie daar in functie aanwezig was geweest, had er een ware arrestatiegolf onder het publiek gewoed.
We kunnen dan ook rustig stellen dat mensen die zich toch willen bekwamen in het typisch Nijmeegse, èn inmiddels illegale, gebruik van het nuilen willen bekwamen eens een bezoekje zouden moeten brengen aan een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. We vragen ons echter wel af hoe het nu verder met het Nimweegs Soaptheater moet.
Vanaf nu dus alleen nog maar uiterst positieve stukjes in deze rubriek. We zijn trots op deze stad en wat hier allemaal tot stand wordt gebracht: de jubelfeesten, de vierdaagsefeesten, het Knotsenburgs carnaval. Het is allemaal even mooi en fantastisch.
2004 wordt dus niet het jaar van de nuilerds, net zomin als Nijmegen als nuilste stad van Nederland bekend zal staan. Er zal dan ook inmiddels al wel een commissie zijn opgericht die zich bezig houdt met de installatie van een taskforce die anti-nuil uitdrukkingen en gezegden zal gaan bedenken. We denken daarbij aan een spreekwoord als: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, nuil dat ook een ander niet.
Ondertussen moet de bezoekers van de Waalstad wel duidelijk gemaakt worden dat hier niet meer genuild wordt. Wij dachten aan een bord bij de Nijmeegse stadsgrenzen en in verschillende talen. De tolk Albert v V. Leverde ons, dankzij de uiteraard verfoeilijke vriendjespolitiek, gratis en voor niets een Duitse vertaling van het nuilen: Nögeln. Per decreet gepresenteerd door Frau Guusje die daarmee als de Frau Antje van het nietnuilen de Duitse markt zal veroveren. Misschien is het ook wel een aardig idee voor de Ooijse en Lentse melkveehouders om een Nimwegische Nichtnögelkäse te presenteren.

Positivo: Jac. Splinter
Jubelaar: Argé Nieuwenhuijzen