4D
Home / 4D / Zo Kan Het Ook / 48-huishoudboekje
48 huishoudboekje

Huishoudboekje voor beginners


Het lijkt allemaal zo moeilijk voor Nijmegen. Sinds de bouw van het huidige gemeentehuis heeft onze stad geen enkele periode meer gekend waarin we eens een keer niet op een Artikel-12-status afstevenden. Nu blijkt dat de stad 2,3 miljoen euro, of in begrijpelijke termen ruim 5 miljoen gulden extra tekort komt.
Een groot deel daarvan valt buiten de schuld van het huidig college. Je kunt ze tenslotte niet het huidig kabinet, de euro of het pinpasparkeren verwijten. Wat je ze wel kwalijk kunt nemen is dat een aantal plannen niet opnieuw op de merites is bekeken. Neem de ambtenarenverhuizing naar de Marienburg bijvoorbeeld, dit tientallen miljoenen verslindende project behelst niet één, maar wel drie of vier heen en weer verhuizingen. Van én naar Metterswane, van én naar het voormalig ING-gebouw en van én naar het gemeentehuis dat na dertig jaar ook aan een fikse verbouwing toe is.
Een ander geval is de club interim-managers die à raison de ruim één WIW-maandloon per dag onder andere de Nijmeegse Sociale Dienst in even of misschien nog wel deplorabeler staat achterlieten als toen ze kwamen. Een instituut waar de ambtenaren net zo hard gillend weglopen als de cliënten.
Het Rijksgeld voor de nieuwe stadsbrug in Nijmegen-West is nog niet binnen en je kunt je afvragen of dat geld er sowieso wel komt. Dan wordt het toch wel erg link om nu al uitgebreide plannen te maken voor het Waaloverschrijdend geval. De kostenoverschrijdingen met de Snelbinder stemmen ook niet vrolijk.
En dan nog de euro. De munt waardoor niemand meer weet hoeveel geld hij in zijn zak heeft of ergens aan uitgeeft.

Misschien is het een idee om college, raad en ambtenarenapparaat zo snel mogelijk naar het NIBUD te sturen voor een cursus ‘huishoudboekje bijhouden’ (voordat dat handige instituut is wegbezuinigd).
Eerste les: ‘Geld wat er niet is kun je ook niet uitgeven’. De tweede les is ‘Als je minder geld slim uitgeeft, kun je meer bereiken dan met een grote bom duiten en veel omwegen’. Het resultaat zal tevreden stemmen: Een kloppend huishoudboekje.

Boekhouder: Jac. Splinter
Kascontroleur: Argé Nieuwenhuijzen

volgende week: wateronderlast