4D
Home / 4D / Zo Kan Het Ook / 118 wat leuk een kaartje
Soms schaam je je over hoe er gesold wordt met asielzoekers in deze stad en in dit land...


Wat leuk! Een kaartje! 2

Vorig jaar, zo rond 14 februari bedachten we het geweldige idee om Rita V., een vrouw die het blijkbaar al heel lang zonder enige liefde moet stellen, een Valentijnskaartje te sturen. We hoopten dat we zo haar ijskoude hart enigszins konden ontdooien.
Voorzover we weten heeft dat helaas geen enkel effect gehad. Rietje blijft asielzoekers deporteren en mensen uit huis schoppen en nam niet eens de moeite de kaartjes te beantwoorden. Maar ja dat blijft een probleem met een minister en voormalig gevangenisdirecteur die zich niet af wil laten leiden door ‘de menselijke kant van de zaak'.
Ze houdt daarbij wel de schijn op dat het zou gaan om een humaan beleid. Alsof het humaan is als je, als Afghaanse moeder, onder druk van vier IND-ers gedwongen wordt je handtekening te zetten on de verklaring van ‘vrijwillige medewerking' aan je eigen uitzetting. Dan hebben we het nog niet over een man die wat Verdonk en haar IND betreft gewoon letterlijk dood mag gaan aan de tering (een mooi oud woord voor kanker.) Dan hebben we het ook nog niet over die tweehonderd andere mensen in Nijmegen die door de ambtenarij en bureaucratie gemangeld worden. Overigens gebeurt dit laatste onder medeverantwoordelijkheid van ons aller Guusje ter H. Zij is onze link naar Den Haag toe als het gaat om Justitie (een mooi oud woord dat ooit iets met rechtvaardigheid te maken had) en waar V.'s Deportatie- en Intimidatieministerie bij onderhuurt. Blijkens de laatste nieuwjaarsreceptie kan Guusje goed met Rita opschieten. Nou ja, als je vriendjes wilt zijn met zo iemand dan hoeft dat in principe ons probleem niet te wezen, maar in dit geval knaagt het toch wel. Zeker van Guusje die beweerde dat ze zich zou inzetten voor de samenleving en van Nijmegen de beste stad van Nederland zou maken.
Daarom willen we nu een nieuwe kaartenactie beginnen: "Ik schaam me ervoor om dat in Nijmegen nog steeds zoveel mensen zo behandeld worden" De voorkant wordt de bijzonder schrijnende foto die hierboven is geplaatst. Kopieer die twee keer en plak ze op een stukje karton. Schrijf op de achterkant dat u wilt dat er een generaal pardon wordt ingevoerd. De ene schaamkaart stuurt u naar Rita V. (Schedeldoekshaven 100, 2511 EX Den Haag) en de andere naar de Nationale ombudsman (Postbus 93122, 2509 AC Den Haag) met de klacht dat uw post niet beantwoord is.
Uiteraard vermeldt u op beide dat de ander een kopie heeft gekregen.
We wensen u nog een fijne warme Valentijnsdag toe.

Schaamrood: Jac. Splinter
Op de kaken: Argé Nieuwenhuijzen

volgende week De Betere Helft